NTTSYSTEM (NTT): Aneksy do umów kredytowych i umowa ramowa o linię rewolwingową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - raport 5

Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku otrzymał podpisane przez Bank

Handlowy w Warszawie S.A. aneksy od umów oraz umowę ramową:

1. Aneks z dnia 24 maja 2011 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000008898/0092/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą);

Zgodnie z postanowieniami aneksu termin ostatecznej spłaty kredytu ustalono na 31 maja 2012 r.

Reklama

Kwota kredytu (3.000.000,00 zł) oraz pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom.

2. Aneks z dnia 24 maja 2011 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000008898/0100/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą);

Zgodnie z postanowieniami aneksu termin ostatecznej spłaty kredytu ustalono na 31 maja 2012 r.

Kwota kredytu (500.000,00 USD) oraz pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom.

3. Umowę ramową o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw Nr BDK/URT/000008898/0021/11 z dnia 24 maja 2011 r. zawartą pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) a NTT System S.A. (Zleceniodawcą);

Zgodnie z postanowieniami umowy Bank ustanowił dla Zleceniodawcy odnawialny limit zaangażowania na okres od dnia 01 czerwca 2011 r. do dnia 31 maja 2012 r. w wysokości 6.000.000,00 zł (zwany "Linią rewolwingową"), w ramach której Bank może, według swojego wyłącznego uznania, udzielać gwarancji bankowych i otwierać akredytywy stosownie do warunków określonych w Zleceniach złożonych przez Zleceniodawcę ("Gwarancja" lub "Akredytywa" lub "Produkt").

Bank może przyjąć do realizacji Zlecenie określające termin:

1) ważności Gwarancji nieprzekraczający daty 30 maja 2013 r;

2) płatności z Akredytywy nieprzekraczający daty 29 listopada 2012 r.

Z tytułu każdorazowego udzielenia Gwarancji oraz otwarcia Akredytywy Bankowi przysługuje prowizja w wysokości ustalonej zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat Bankowych obowiązującą w Banku w dniu udzielenia Gwarancji oraz otwarcia Akredytywy, chyba, że strony na piśmie uzgodnią inaczej.

Prawo do rozwiązania umowy: 1-miesięczny termin wypowiedzenia.

Zabezpieczeniem w/w kredytów oraz wierzytelności Banku z w/w umowy ramowej o linię rewolwingową i udzielanych w związku z nią gwarancji i otwieranych akredytyw, wraz z należnymi odsetkami, prowizjami oraz kosztami Banku związanymi z tymi transakcjami, jest przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku opisanych szczegółowo w Umowie Przewłaszczenia Nr BDK/PR-PG/000008898/0018/09 z dnia 26 lutego 2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami), Umowa Cesji Praw z Umowy Ubezpieczenia Nr BDK/CP/000008898/0003/11 z dnia 08 lutego 2011 r. (wraz z późniejszymi zmianami) oraz cesja praw z wierzytelności opisanych szczegółowo w Umowie Cesji Wierzytelności Nr BDK/CWG/000008898/0009/09 z dnia 26 lutego 2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

NTT System S.A. podpisała również oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku, co do zobowiązań wynikających z realizacji wyżej opisanych umów.

Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.
Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Porębski - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: umowa kredytowa | NTT System SA | NTT | Emitent | NTT System SA | NTT System

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »