NTTSYSTEM (NTT): Aneksy do umów kredytowych i umowy ramowej o linię rewolwingową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała, podpisane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksy do umów:

Reklama

1. Aneks nr 6 z dnia 21 maja 2013 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000008898/0092/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą);

Informacje o zawartej w dniu 16 lutego 2004 r. umowie ramowej nr WAW/UR/005/04 z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., na podstawie której zawarta została wyżej wspomniana umowa, Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku. Informacje o Umowie o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000008898/0092/09 z dnia 26 lutego 2009 roku Spółka przekazała w raportach bieżących: nr 7/2009 z 6 marca 2009 r., nr 5/2010 z 16 marca 2010 r., nr 5/2011 z 7 czerwca 2011 r. oraz nr 7/2012 z 28 maja 2012 r.

Zgodnie z postanowieniami aneksu termin ostatecznej spłaty kredytu ustalono na 30 maja 2014 r. Kwota kredytu (3.000.000,00 zł) oraz pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom. Aneks wchodzi w życie od dnia 29 maja 2013 r.

2. Aneks nr 6 z dnia 21 maja 2013 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000008898/0100/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą);

Informacje o zawartej w dniu 16 lutego 2004 r. umowie ramowej nr WAW/UR/005/04 z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., na podstawie której zawarta została wyżej wspomniana umowa, Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku. Informacje o Umowie o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000008898/0100/09 z dnia 26 lutego 2009 roku Spółka przekazała w raportach bieżących: nr 8/2009 z 6 marca 2009 r., nr 5/2010 z 16 marca 2010 r., nr 5/2011 z 7 czerwca 2011 r. oraz nr 7/2012 z 28 maja 2012 r.

Zgodnie z postanowieniami aneksu termin ostatecznej spłaty kredytu ustalono na 30 maja 2014 r. Kwota kredytu (500.000,00 USD) oraz pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom. Aneks wchodzi w życie od dnia 29 maja 2013 r.

3. Aneks nr 2 z dnia 21 maja 2013 r. do Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw Nr BDK/URT/000008898/0021/11 z dnia 24 maja 2011 r., zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bank) a NTT System S.A. (Zleceniodawcą);

Informacje o zawartej w dniu 24 maja 2011 r. umowie ramowej o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw Nr BDK/URT/000008898/0021/11 z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 5/2011 z 7 czerwca 2011 r. oraz nr 7/2012 z 28 maja 2012 r.

Zgodnie z postanowieniami aneksu Bank ustanowił dla Zleceniodawcy odnawialny limit zaangażowania na okres od dnia 29 maja 2013 r. do dnia 30 maja 2014 r. w wysokości 6.000.000,00 zł (zwany "Linią rewolwingową"), w ramach której Bank może, według swojego wyłącznego uznania, udzielać gwarancji bankowych i otwierać akredytywy stosownie do warunków określonych w Zleceniach złożonych przez Zleceniodawcę ("Gwarancja" lub "Akredytywa" lub "Produkt").

Bank może przyjąć do realizacji Zlecenie określające termin:

1) ważności Gwarancji nie przekraczający daty 29 maja 2015 r.,

2) płatności z Akredytywy nie przekraczający daty 29 listopada 2014 r.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy istotnym zmianom. Aneks wchodzi w życie od dnia 29 maja 2013 r.

Zabezpieczeniem w/w kredytów oraz wierzytelności Banku z w/w umowy ramowej o linię rewolwingową i udzielanych w związku z nią gwarancji i otwieranych akredytyw, wraz z należnymi odsetkami, prowizjami oraz kosztami Banku związanymi z tymi transakcjami, jest przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku, opisanych szczegółowo w Umowie Przewłaszczenia Nr BDK/PR-PG/000008898/0018/09 z dnia 26 lutego 2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami), Umowa Cesji Praw z Umowy Ubezpieczenia Nr BDK/CP/000008898/0963/12 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz cesja praw z wierzytelności opisanych szczegółowo w Umowie Cesji Wierzytelności Nr BDK/CWG/000008898/0009/09 z dnia 26 lutego 2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami). NTT System S.A. podpisała również oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku, co do zobowiązań wynikających z realizacji wyżej opisanych umów.

Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-04Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
2013-06-04Krzysztof PorębskiCzłonek ZarząduKrzysztof Porębski

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: NTT | NTT System
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »