Reklama

NTTSYSTEM (NTT): Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Raport bieżący nr 1/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 8 stycznia 2014 r. Spółka otrzymała, podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksy do umów:

Reklama

1. Aneks nr 14 z dnia 20 grudnia 2013 r. do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z 29 marca 2011 r., nr 16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 roku, oraz nr 5/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu strony umowy wprowadzają tekst jednolity Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym. Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 15.000.000,00 PLN do dnia 28 lutego 2014 roku, a następnie od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 31 maja 2014 r. kwota kredytu zostanie obniżona do wcześniej obowiązującej wysokości - 7.200.000,00 PLN. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2014 r. Po upływie terminu spłaty Kredytu okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez strony, w tym braku rezygnacji Kredytobiorcy z kredytu i dostarczeniu do Banku wymaganych informacji i dokumentów ( przedłużenie umowy, o którym mowa nie będzie stanowiło odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego).

Jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu strony ustanawiają:

- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy (wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zapasów) o wartości min. 25.000.000,00 PLN, przy czym, po obniżeniu kwoty Kredytu do wcześniej obowiązującej wysokości - 7.200.000,00 PLN, kwota zastawionych zapasów magazynowych i kwota cesji ubezpieczenia zapasów magazynowych ulegnie powrotnie obniżeniu do 13.000.000,00 PLN. Zabezpieczenie to jest wspólne z zabezpieczeniem Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2012/20 (wprowadzonym aneksem nr 2), przy czym, w przypadku tej drugiej umowy kredytowej, zabezpieczenie to wygaśnie po spłacie podwyższenia kredytu, o którym mowa w aneksie nr 2.

Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.

2. Aneks Nr 4 z dnia 20 grudnia 2013 r. do Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2010/4 z dnia 28 kwietnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 16/2010 z 30 czerwca 2010 r., nr 4/2011 z 29 marca 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r. oraz nr 5/2013 z 2 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu kwota Kredytu zostanie obniżona do wysokości 100.000,00 PLN. Po spłacie w dniu 28 lutego 2014 roku podwyższenia kwot kredytów, wynikających z aneksu nr 2 do Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2012/20 i aneksu nr 14 do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym, kwota Kredytu automatycznie i bez kosztów zostanie podwyższona do pierwotnej wysokości - 6.000.000,00 PLN.

Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.

3. Aneks Nr 2 z dnia 20 grudnia 2013 r. do Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2012/20 z dnia 8 listopada 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 24/2012 z 12 listopada 2012 roku i nr 5/2013 z 2 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu do dnia 28 lutego 2014 roku Bank podwyższa Kredytobiorcy kwotę kredytu do wysokości 14.200.000,00 PLN. Po tym terminie kwota kredytu zostanie obniżona do pierwotnej wysokości 7.000.000,00 PLN. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2014 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zakupów towarów i materiałów na realizację zamówień.

Jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu strony ustanawiają:

- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy (wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zapasów) o wartości min. 25.000.000,00 PLN. Zabezpieczenie to jest wspólne z zabezpieczeniem Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym (wprowadzonym aneksem nr 14). Po spłacie kwoty podwyższenia Kredytu, wynikającej z aneksu nr 2, o której mowa powyżej, zastaw ten nie będzie stanowił zabezpieczenia Kredytu.

Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.

Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-08Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
2014-01-08Krzysztof PorębskiCzłonek ZarząduKrzysztof Porębski

Dowiedz się więcej na temat: NTT | Bank Polski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »