Reklama

NTTSYSTEM (NTT): Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 poz. 133), informuje, że w dniu 06 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała, podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksy do umów:

Reklama

1. Aneks nr 15 z dnia 30 maja 2014 r. do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z 29 marca 2011 r., nr 16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r., nr 5/2013 z 2 kwietnia 2013 r. oraz nr 1/2014 z 8 stycznia 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu strony umowy wprowadzają tekst jednolity Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym. Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 7.200.000,00 PLN, z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2015 r. Po upływie terminu spłaty Kredytu okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez strony, w tym braku rezygnacji Kredytobiorcy z kredytu i dostarczeniu do Banku wymaganych informacji i dokumentów (przedłużenie umowy, o którym mowa nie będzie stanowiło odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego).

Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.

2. Aneks nr 3 z dnia 30 maja 2014 r. do Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r. zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r., nr 5/2013 z 2 kwietnia 2013 r. oraz nr 1/2014 z 8 stycznia 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu strony umowy wprowadzają tekst jednolity Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym. Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.700.000,00 EUR, z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2015 r. Po upływie terminu spłaty Kredytu okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez strony, w tym braku rezygnacji Kredytobiorcy z kredytu i dostarczeniu do Banku wymaganych informacji i dokumentów (przedłużenie umowy, o którym mowa nie będzie stanowiło odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego).

Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.

3. Aneks Nr 14 z dnia 30 maja 2014 r. do Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 grudnia 2005 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A.(Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących nr 9/2008 z 18 marca 2008 r., 26/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r. , nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z 29 marca 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r. oraz nr 5/2013 z 2 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu strony umowy wprowadzają tekst jednolity umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 grudnia 2005 roku. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu Zaliczka w formie odnawialnego limitu w wysokości 5.000.000,00 PLN. Kredyt może być wykorzystywany w okresie od 06 grudnia 2005 r. do 31 maja 2015 r. Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada w 10-tym dniu roboczym po najpóźniejszym terminie płatności faktury wskazanym w zaakceptowanych przez Bank fakturach, przedłożonych w okresie wykorzystania Kredytu, jednak nie później niż 11 września 2015 r.

Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.

4. Aneks Nr 3 z dnia 30 maja 2014 roku do Umowy Kredytu Obrotowego Nr 2012/20 z dnia 8 listopada 2012 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 24/2012 z 12 listopada 2012 r., nr 5/2013 r z 2 kwietnia 2013 r. oraz nr 1/2014 z 8 stycznia 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu strony umowy wprowadzają tekst jednolity umowy Kredytu Obrotowego Nr 2012/20 z dnia 8 listopada 2012 roku. Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu obrotowego, zwanego dalej Kredytem, w wysokości 7.000.000,00 PLN, z możliwością podziału na sublimit w PLN do kwoty 7.000.000,00 PLN i sublimit w EUR do kwoty max. 850.000,00 EUR, z zastrzeżeniem, że kwota zaangażowania z tytułu Kredytu, łącznie z tytułu dostępnego sublimitu w PLN i sublimitu w EUR nie może przekroczyć kwoty 7.000.000,00 PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zakupu towarów i materiałów na realizację zamówień. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 8 listopada 2012 r. do dnia 31 maja 2015 r. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu w dniu 31 maja 2015 r.

Wszystkie pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.

Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-06Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
2014-06-06Krzysztof PorębskiCzłonek ZarząduKrzysztof Porębski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »