Reklama

APATOR (APT): APATOR SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statementI kwartał 2018/ I Q 2018I kwartał 2017/ I Q 2017I kwartał 2018/ I Q 2018I kwartał 2017/ I Q 2017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials182 237 215 279 43 614 50 192
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation)182 237 215 279 43 614 50 192
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (discontinued operation)- - - -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity19 467 23 359 4 659 5 446
EBITDA29 504 32 695 7 061 7 623
Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss)19 523 21 157 4 672 4 933
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)/ Net profit (loss) (continued operation)14 604 16 628 3 495 3 877
Zysk (strata) z działalności zaniechanej/ Profit (loss) from discontinued operation540 550 129 128
Zysk (strata) netto / Net profit (loss)15 144 17 178 3 624 4 005
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Apator group14 349 16 777 3 434 3 912
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest795 401 190 93
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]:0,49 0,57 0,12 0,13
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity31 479 34 908 7 480 8 272
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investing activity(14 506)(14 861)(3 447)(3 522)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flow from financing activity(13 509)(8 528)(3 210)(2 021)
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flow3 464 11 519 823 2 729
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement31.03.20182017 rok31.03.20182017 rok
Aktywa razem/ Total assets828 524 847 402 196 869 203 170
Aktywa trwałe/ Fixed assets460 348 460 982 109 385 110 523
Aktywa obrotowe/ Current assets368 176 386 420 87 484 92 647
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest470 648 455 885 111 833 109 301
Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest5 135 4 505 1 220 1 080
Kapitał akcyjny/ Share capital3 311 3 311 787 794
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions68 803 65 529 16 349 15 711
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions289 073 325 988 68 688 78 158
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net book value per ordinary share [PLN/ share]:15,95 15,45 3,79 3,70
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statementI kwartał 2018/ I Q 2018I kwartał 2017/ I Q 2017I kwartał 2018/ I Q 2018I kwartał 2017/ I Q 2017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana i zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued and discontinued operation)52 457 59 856 12 554 13 955
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation)52 457 59 856 12 554 13 955
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (discontinued operation)- - - -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation)3 468 4 724 830 1 101
EBITDA7 055 8 017 1 688 1 869
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation)8 383 4 285 2 006 999
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)/ Net profit (loss) (continued operation)7 446 3 406 1 782 794
Zysk (strata) z działalności zaniechanej/ Profit (loss) from discontinued operation- - - -
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana i zaniechana)/ Net profit (loss) (continued and discontinued operation)7 446 3 406 1 782 794
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator7 446 3 406 1 782 794
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest- - - -
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]:0,22 0,10 0,05 0,02
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity5 058 3 139 1 202 744
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity(2 928)(4 121)(696)(977)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity(3 780)2 340 (898)555
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows(1 650)1 358 (392)322
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement31.03.20182017 rok31.03.20182017 rok
Aktywa razem/ Total assets457 737 462 218 108 765 110 820
Aktywa trwałe/ Fixed assets342 634 344 602 81 415 82 621
Aktywa obrotowe/ Current assets115 103 117 616 27 350 28 199
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest333 614 325 870 79 271 78 129
Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest- - - -
Kapitał akcyjny/ Share capital3 311 3 311 787 794
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions5 410 5 182 1 285 1 242
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions118 713 131 166 28 208 31 448
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]:10,08 9,84 2,39 2,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »