Reklama

APATOR (APT): APATOR SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statementIII kwartały 2018/ III Qs 2018III kwartały 2017/ III Qs 2017III kwartały 2018/ III Qs 2018III kwartały 2017/ III Qs 2017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials586 713 670 950 137 937 157 626
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation)586 713 670 950 137 937 157 626
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (discontinued operation)- - - -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity68 319 62 049 16 062 14 577
EBITDA99 255 90 955 23 335 21 368
Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss)68 822 57 516 16 180 13 512
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)/ Net profit (loss) (continued operation)53 270 45 272 12 524 10 636
Zysk (strata) z działalności zaniechanej/ Profit (loss) from discontinued operation1 049 1 274 247 299
Zysk (strata) netto wraz z działalnością zaniechaną/ Net profit (loss) incl. discontinued operation54 319 46 546 12 770 10 935
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Apator group51 621 45 213 12 136 10 622
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest2 698 1 333 634 313
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares29 482 285 29 507 028 29 482 285 29 507 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]:1,75 1,53 0,41 0,36
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity60 089 106 009 14 068 24 601
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investing activity(34 760)(42 455)(8 138)(9 852)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flow from financing activity(38 319)(58 478)(8 971)(13 571)
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flow(12 990)5 076 (3 041)1 178
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement30.09.20182017 rok30.09.20182017 rok
Aktywa razem/ Total assets837 730 839 482 196 125 201 271
Aktywa trwałe/ Fixed assets456 055 460 942 106 769 110 514
Aktywa obrotowe/ Current assets381 675 378 540 89 356 90 757
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest477 678 455 498 111 832 109 209
Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest5 665 4 505 1 326 1 080
Kapitał akcyjny/ Share capital3 311 3 311 775 794
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions56 157 65 529 13 147 15 711
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions303 895 318 455 71 146 76 352
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares29 482 285 29 507 028 29 482 285 29 507 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net book value per ordinary share [PLN/ share]:16,20 15,44 3,79 3,70
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statementIII kwartały 2018/ III Qs 2018III kwartały 2017/ III Qs 2017III kwartały 2018/ III Qs 2018III kwartały 2017/ III Qs 2017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana i zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued and discontinued operation)193 596 186 451 45 515 43 803
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation)193 596 186 451 45 515 43 803
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (discontinued operation)- - - -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation)21 055 17 028 4 950 4 000
EBITDA31 968 27 195 7 516 6 389
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation)66 808 52 342 15 707 12 297
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)/ Net profit (loss) (continued operation)62 769 49 121 14 757 11 540
Zysk (strata) z działalności zaniechanej/ Profit (loss) from discontinued operation- - - -
Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana i zaniechana)/ Net profit (loss) (continued and discontinued operation)62 769 49 121 14 757 11 540
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator62 769 49 121 14 757 11 540
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest- - - -
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]:1,90 1,48 0,45 0,35
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity19 295 31 582 4 517 7 329
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity29 650 21 067 6 942 4 889
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity(48 601)(51 144)(11 378)(11 869)
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows344 1 505 81 349
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement30.09.20182017 rok30.09.20182017 rok
Aktywa razem/ Total assets476 105 462 218 111 463 110 820
Aktywa trwałe/ Fixed assets369 395 344 602 86 481 82 621
Aktywa obrotowe/ Current assets106 710 117 616 24 982 28 199
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest359 034 325 870 84 055 78 129
Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest- - - -
Kapitał akcyjny/ Share capital3 311 3 311 775 794
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions5 289 5 182 1 238 1 242
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions111 782 131 166 26 170 31 448
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]:10,84 9,84 2,54 2,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »