Reklama

APATOR (APT): APATOR SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2013

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Sprawozdanie skonsolidowaneIV kwartały/quarters 2013IV kwartały/quarters 2012IV kwartały/quarters 2013IV kwartały/quarters 2012
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials679 101668 824161 268160 251
Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity86 84597 99920 62323 481
EBITDA107 612116 29225 55527 864
Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss)83 43891 66519 81421 963
Zysk (strata) netto / Net profit (loss)68 96695 32016 37722 838
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator68 30894 89316 22122 736
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest658427156102
Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares29 507 02829 507 02829 507 02829 507 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Net profit (loss) per ordinary share2,313,220,550,77
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity42 46997 91310 24023 950
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investment activity-23 043-12 106-5 556-2 961
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity-44 906-66 178-10 828-16 188
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows-25 48019 629-6 1444 801
Sprawozdanie skonsolidowane31.12.20132012 rok31.12.20132012 rok
Aktywa razem/ Total assets522 773504 448126 054123 391
Aktywa trwałe/ Fixed assets262 208249 35963 22560 995
Aktywa obrotowe/ Current assets260 565255 08962 82962 396
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest326 182299 59278 65173 282
Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest1 5821 160381284
Kapitał akcyjny/ Share capital3 3113 311798810
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and reserves30 80645 3647 42811 096
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves165 785159 49239 97539 013
Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares29 507 02829 507 02829 507 02829 507 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Book value per ordninary share11,0510,152,672,48
Sprawozdanie jednostkoweIV kwartały/quarters 2013IV kwartały/quarters 2012IV kwartały/quarters 2013IV kwartały/quarters 2012
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation)167 863183 41139 86343 946
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation)14 87028 2643 5316 772
EBITDA23 83435 4565 6608 495
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation)51 36054 38012 19713 030
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator51 28270 39312 17816 866
Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares33 107 02833 858 85233 107 02833 858 852
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Net profit (loss) per ordinary share1,552,080,370,5
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity15 18025 4633 6606 228
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investment activity26 55934 3426 4048 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity-44 951-55 319-10 839-13 531
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows-3 2124 486-7751 097
Sprawozdanie jednostkowe31.12.20132012 rok31.12.20132012 rok
Aktywa razem/ Total assets274 339273 79966 15066 973
Aktywa trwałe/ Fixed assets220 466221 49353 16054 179
Aktywa obrotowe/ Current assets53 87352 30612 99012 794
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest207 195199 08249 96048 697
Kapitał akcyjny/ Share capital3 3113 311798810
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and reserves6 0295 6091 4541 372
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and reserves61 11569 10814 73616 904
Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares33 107 02833 669 87033 107 02833 669 870
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]:/ Book value per ordninary share6,265,911,511,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »