Reklama

APATOR (APT): APATOR SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statementIV kwartały 2017IV kwartały 2016IV kwartały 2017IV kwartały 2016
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials894 588 841 161 210 754 192 235
Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity76 823 67 787 18 099 15 492
EBITDA115 943 102 565 27 315 23 440
Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss)72 321 62 299 17 038 14 237
Zysk (strata) netto / Net profit (loss)56 383 58 496 13 283 13 368
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Apator group55 228 56 050 13 011 12 809
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest1 155 2 446 272 559
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]:1,87 1,90 0,44 0,43
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity150 600 65 008 36 107 14 694
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investing activity(63 390)(43 757)(15 198)(9 891)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flow from financing activity(67 615)(41 626)(16 211)(9 409)
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flow19 595 (20 375)4 698 (4 606)
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement31.12.20172016 rok31.12.20172016 rok
Aktywa razem/ Total assets833 971 842 040 199 950 190 335
Aktywa trwałe/ Fixed assets458 109 449 994 109 835 101 717
Aktywa obrotowe/ Current assets375 862 392 046 90 115 88 618
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest468 294 443 636 112 276 100 279
Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest6 121 5 680 1 468 1 284
Kapitał akcyjny/ Share capital3 311 3 311 794 748
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions72 326 96 259 17 341 21 758
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions293 351 302 145 70 333 68 297
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net book value per ordinary share [PLN/ share]:15,87 15,03 3,81 3,40
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statementIV kwartały 2017IV kwartały 2016IV kwartały 2017IV kwartały 2016
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation)250 689 265 839 59 059 60 753
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation)19 859 27 042 4 679 6 180
EBITDA33 483 39 160 7 888 8 949
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation)56 293 74 218 13 262 16 961
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator51 944 77 709 12 237 17 759
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]:1,57 2,35 0,37 0,54
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity53 097 16 541 12 730 3 739
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity(11 448)43 754 (2 745)9 890
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity(39 583)(61 345)(9 490)(13 866)
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows2 066 (1 050)495 (237)
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement31.12.20172016 rok31.12.20172016 rok
Aktywa razem/ Total assets458 225 440 234 109 862 99 510
Aktywa trwałe/ Fixed assets343 511 342 697 82 359 77 463
Aktywa obrotowe/ Current assets114 714 97 537 27 503 22 047
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest324 831 310 758 77 880 70 244
Kapitał akcyjny/ Share capital3 311 3 311 794 748
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions5 182 27 599 1 242 6 238
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions128 212 101 877 30 740 23 028
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]:9,81 9,39 2,35 2,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »