Reklama

APATOR (APT): APATOR SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials870 189 768 510 198 869 183 643
Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity76 128 79 467 17 398 18 989
EBITDA110 906 110 915 25 346 26 504
Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss)70 722 78 273 16 162 18 704
Zysk (strata) netto / Net profit (loss)64 121 62 841 14 654 15 017
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Apator group61 637 60 102 14 086 14 362
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest2 484 2 739 568 655
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]:2,09 2,04 0,48 0,49
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity63 390 57 122 14 329 13 404
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investing activity(42 068)(59 924)(9 509)(14 062)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flow from financing activity(41 668)(16 916)(9 419)(3 969)
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flow(20 346)(19 718)(4 599)(4 627)
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement31.12.20162015 rok31.12.20162015 rok
Aktywa razem/ Total assets842 865 794 267 190 521 186 382
Aktywa trwałe/ Fixed assets445 793 430 329 100 767 100 981
Aktywa obrotowe/ Current assets397 072 363 938 89 754 85 401
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest450 646 420 958 101 864 98 782
Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest5 718 4 676 1 292 1 097
Kapitał akcyjny/ Share capital3 311 3 311 748 777
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions100 760 133 850 22 776 31 409
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions291 459 239 459 65 881 56 191
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net book value per ordinary share [PLN/ share]:15,27 14,27 3,45 3,35
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement4 kwartały 20164 kwartały 20154 kwartały 20164 kwartały 2015
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation)265 915 195 978 60 771 46 831
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation)27 040 11 860 6 180 2 834
EBITDA39 159 23 236 8 949 5 552
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation)74 265 60 176 16 972 14 380
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator77 631 58 351 17 741 13 944
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]:2,34 1,76 0,54 0,42
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity16 443 16 970 3 717 3 982
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity43 851 35 914 9 912 8 428
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity(61 344)(54 191)(13 866)(12 716)
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows(1 050)(1 307)(237)(306)
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement31.12.20162015 rok31.12.20162015 rok
Aktywa razem/ Total assets437 866 410 423 98 975 96 309
Aktywa trwałe/ Fixed assets342 461 339 873 77 410 79 754
Aktywa obrotowe/ Current assets95 405 70 550 21 565 16 555
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest310 680 266 960 70 226 62 645
Kapitał akcyjny/ Share capital3 311 3 311 748 777
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions27 599 50 090 6 238 11 754
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions99 587 93 373 22 511 21 911
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]:9,38 8,06 2,12 1,89
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »