Reklama

APSENERGY (APE): APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży10 86213 3722 4943 223
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 667-1 296-612-312
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 882-1 135-662-274
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-2 840-1 108-652-267
Zysk (strata) netto-2 840-1 108-652-267
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego-2 840-1 108-652-267
Suma dochodów całkowitych-2 607-970-598-234
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący-2 607-970-598-234
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej257-4159-10
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 914361-1 12887
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-897-82-206-20
Przepływy pieniężne netto razem-5 554238-1 27557
Liczba akcji (w szt.)28 185 49426 117 28028 185 49426 117 280
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,10-0,04-0,02-0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,10-0,04-0,02-0,01
31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
Aktywa trwałe30 10625 0137 0535 870
Aktywa obrotowe28 52740 2316 6839 441
Aktywa razem58 63365 24413 73715 310
Zobowiązania długoterminowe6 1286 4191 4361 506
Zobowiązania krótkoterminowe14 23217 9453 3344 211
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej38 27340 8808 9679 593
Kapitały własne38 27340 8808 9679 593
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży5 3388 6061 2252 074
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 074207-47650
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 1223 060-487738
Zysk (strata) netto-2 1202 944-487710
Suma dochodów całkowitych-2 1202 944-487710
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej90927520966
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 1631 582-1 185381
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-348-237-80-57
Przepływy pieniężne netto razem-4 6021 620-1 056390
Liczba akcji (w szt.)28 185 49426 117 28028 185 49426 117 280
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,080,11-0,020,03
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,080,11-0,020,03
31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
Aktywa trwałe24 04818 6375 6344 373
Aktywa obrotowe20 20428 5404 7336 697
Aktywa razem44 25247 17710 36711 071
Zobowiązania długoterminowe2 9072 768681650
Zobowiązania krótkoterminowe10 03310 9772 3512 576
Kapitały własne31 31233 4327 3367 845
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »