Reklama

APSENERGY (APE): APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży42 22359 8179 66514 384
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 3881 490-775358
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 9081 076-895259
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-3 843456-880110
Zysk (strata) netto-3 843456-880110
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego-3 843456-880110
Suma dochodów całkowitych-3 556268-81464
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący-3 556268-81464
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 292176-29642
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 869-5 065-3 403-1 218
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 1126 8431 1701 646
Przepływy pieniężne netto razem-11 0491 954-2 529470
Liczba akcji (w szt.)28 185 49427 847 28028 185 49427 847 280
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,140,02-0,030,0048
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,140,02-0,030,0048
Dane bilansowe na:30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa trwałe39 77325 0139 2245 870
Aktywa obrotowe35 92040 2318 3309 441
Aktywa razem75 69365 24417 55415 310
Zobowiązania długoterminowe9 2036 4192 1341 506
Zobowiązania krótkoterminowe29 72917 9456 8944 211
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej36 76140 8808 5259 593
Kapitały własne36 76140 8808 5259 593
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01 -30.09.201601.01 -30.09.201501.01 -30.09.201601.01 -30.09.2015
Przychody ze sprzedaży21 80631 5224 9917 580
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 283-455-751-109
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2902 306-66555
Zysk (strata) netto-2742 143-63515
Suma dochodów całkowitych-2742 143-63515
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 610-647-369-156
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 658-2 282-2 668-549
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 9246 0408981 452
Przepływy pieniężne netto razem-9 3443 111-2 139748
Liczba akcji (w szt.)28 185 49427 847 28028 185 49427 847 280
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,010,08-0,00230,0192
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,010,08-0,00230,0192
.
Dane bilansowe dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na:30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa trwałe33 39818 6377 7454 373
Aktywa obrotowe19 59428 5404 5446 697
Aktywa razem52 99247 17712 28911 071
Zobowiązania długoterminowe5 7352 7681 330650
Zobowiązania krótkoterminowe14 66210 9773 4002 576
Kapitały własne32 59533 4327 5597 845
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »