Reklama

ATMGRUPA (ATG): ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9 285 7 971
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 498 3 543 1 033 854
Zysk (strata) brutto 5 991 4 191 1 375 1 010
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 191 3 365 1 192 811
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 5 191 3 365 1 192 811
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 5 174 3 392 1 188 818
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 347) 30 809 (539) 7 426
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 076) (16 862) (3 231) (4 064)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 138) (1 568) (1 409) (378)
Przepływy pieniężne netto, razem (22 561) 12 379 (5 179) 2 984
Aktywa razem 318 915 333 661 74 715 81 600
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 87 352 107 289 20 465 26 238
Zobowiązania długoterminowe 55 319 57 114 12 960 13 968
Zobowiązania krótkoterminowe 32 033 50 175 7 505 12 271
Kapitał własny 231 563 226 372 54 251 55 361
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 230 975 225 801 54 113 55 222
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 975 2 062
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,061 0,040 0,014 0,010
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,061 0,040 0,014 0,010
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,74 2,63 0,63 0,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,74 2,63 0,63 0,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,16 0,05 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2684 4,0890
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3559 4,1489
SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 25 817 22 729 5 927 5 478
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 362 7 484 542 1 804
Zysk (strata) brutto 2 380 7 534 546 1 816
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 928 6 857 443 1 653
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 1 928 6 857 443 1 653
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 642) 2 202 (836) 531
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 144) 11 669 (2 788) 2 813
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (230) (124) (53) (30)
Przepływy pieniężne netto, razem (16 016) 13 747 (3 677) 3 313
Aktywa razem 259 986 261 533 60 909 63 960
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 39 459 42 934 9 244 10 500
Zobowiązania długoterminowe 20 917 22 564 4 900 5 518
Zobowiązania krótkoterminowe 18 542 20 370 4 344 4 982
Kapitał własny 220 527 218 599 51 665 53 460
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 975 2 062
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 0,081 0,01 0,020
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 0,081 0,01 0,020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,62 2,54 0,60 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,62 2,54 0,60 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,16 0,05 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2684 4,0890
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3559 4,1489
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »