Reklama

ATMGRUPA (ATG): ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 89 823 81 926 21 269 19 530
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 965 (912) 1 886 (217)
Zysk (strata) brutto 8 637 (1 578) 2 045 (376)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 898 (959) 1 633 (229)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 6 898 (959) 1 633 (229)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 6 812 (1 007) 1 613 (240)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 762 11 233 3 496 2 678
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 303 (28 867) 309 (6 882)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 133) (8 466) (1 689) (2 018)
Przepływy pieniężne netto, razem 8 932 (26 100) 2 115 (6 222)
Aktywa razem 312 831 313 329 74 196 76 165
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 91 640 95 901 21 735 23 312
Zobowiązania długoterminowe 61 847 66 779 14 669 16 233
Zobowiązania krótkoterminowe 29 793 29 122 7 066 7 079
Kapitał własny 221 191 217 428 52 461 52 853
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 220 691 216 742 52 342 52 687
Kapitał zakładowy 8 430 8 600 1 999 2 091
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 86 000 000 84 300 000 86 000 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,081 (0,012) 0,019 (0,003)
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 86 000 000 84 300 000 86 000 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,081 (0,012) 0,019 (0,003)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,62 2,52 0,61 0,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,62 2,52 0,61 0,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,12 0,00 0,03
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2163 4,1138
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2231 4,1948
SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 52 176 48 270 12 355 11 507
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 318 3 244 1 733 773
Zysk (strata) brutto 7 590 3 860 1 797 920
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 386 4 170 1 512 994
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 6 386 4 170 1 512 994
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 938 (579) 932 (138)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 200) (8 262) (5 020) (1 970)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 857 (10 587) 3 992 (2 524)
Przepływy pieniężne netto, razem (405) (19 428) (96) (4 631)
Aktywa razem 277 871 253 090 65 904 61 522
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 64 170 42 863 15 220 10 419
Zobowiązania długoterminowe 30 465 32 928 7 226 8 004
Zobowiązania krótkoterminowe 33 705 9 935 7 994 2 415
Kapitał własny 213 701 210 227 50 684 51 103
Kapitał zakładowy 8 430 8 600 1 999 2 091
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 86 000 000 84 300 000 86 000 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 0,05 0,02 0,01
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 86 000 000 84 300 000 86 000 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 0,05 0,02 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,54 2,44 0,59 0,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,54 2,44 0,59 0,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,12 0,00 0,03
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2163 4,1138
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2231 4,1948
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »