Reklama

ATMGRUPA (ATG): ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 122 490 105 231 29 455 25 173
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 172 9 793 4 129 2 343
Zysk (strata) brutto 18 784 12 486 4 517 2 987
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15 160 10 912 3 646 2 610
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 15 160 10 912 3 646 2 610
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 14 864 10 901 3 574 2 608
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 398 4 458 9 955 1 066
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 078) (270) (3 866) (65)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 470) (18 520) (3 720) (4 430)
Przepływy pieniężne netto, razem 9 850 (14 332) 2 369 (3 428)
Aktywa razem 319 344 312 469 75 342 74 834
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 94 909 89 311 22 392 21 389
Zobowiązania długoterminowe 50 065 53 171 11 812 12 734
Zobowiązania krótkoterminowe 44 844 36 140 10 580 8 655
Kapitał własny 224 435 223 158 52 950 53 445
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 223 927 222 572 52 830 53 304
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 989 2 019
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,176 0,129 0,042 0,031
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,176 0,129 0,042 0,031
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,59 0,61 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,59 0,61 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,16 0,04 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2386 4,1755
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1585 4,1803
KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 69 376 56 336 16 683 13 476
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 521 9 729 4 213 2 327
Zysk (strata) brutto 17 715 9 120 4 260 2 182
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15 733 8 480 3 783 2 029
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 15 733 8 480 3 783 2 029
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 239 1 363 1 500 326
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 205 2 361 4 378 565
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 078) (13 830) (3 385) (3 308)
Przepływy pieniężne netto, razem 10 366 (10 106) 2 493 (2 418)
Aktywa razem 260 610 253 099 61 485 60 615
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 44 301 39 035 10 452 9 349
Zobowiązania długoterminowe 21 669 25 742 5 112 6 165
Zobowiązania krótkoterminowe 22 632 13 293 5 339 3 184
Kapitał własny 216 309 214 064 51 033 51 267
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 989 2 019
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,19 0,101 0,04 0,024
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,19 0,101 0,04 0,024
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,57 2,49 0,59 0,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,57 2,49 0,59 0,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,16 0,04 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2386 4,1755
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1585 4,1803
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »