Reklama

ATMGRUPA (ATG): ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji174.698121.87141.04127.896
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26.28716.0976.1763.684
Zysk (strata) brutto25.74518.6946.0484.279
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej20.88415.9064.9063.641
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej20.88415.9064.9063.641
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego20.61515.8804.8433.635
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20.83119.8034.8944.533
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1.938)(22.310)(.455)(5.107)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(24.207)(26.779)(5.687)(6.130)
Przepływy pieniężne netto, razem(5.314)(29.286)(1.248)(6.703)
Aktywa razem 326.789318.59275.83773.885
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe93.59295.15521.72022.067
Zobowiązania długoterminowe 44.23453.15810.26512.328
Zobowiązania krótkoterminowe 49.35841.99711.4549.740
Kapitał własny 233.197223.43854.11751.818
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej232.666223.15653.99451.752
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9561.955
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)----
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,2450,1880,0570,043
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,2450,1880,0570,043
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,762,650,630,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,762,650,630,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,30914,3120
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,25664,3688
KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji101.49188.61623.84320.284
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15.47315.0613.6353.447
Zysk (strata) brutto15.42514.9693.6243.426
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej13.61413.3913.1983.065
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej13.61413.3913.1983.065
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(7.975)5.962(1.874)1.365
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej17.681(9.084)4.154(2.079)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(19.013)(19.286)(4.467)(4.415)
Przepływy pieniężne netto, razem(9.307)(22.408)(2.186)(5.129)
Aktywa razem 256.661256.95659.56359.591
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe46.55845.19210.80510.481
Zobowiązania długoterminowe 18.40221.8764.2705.073
Zobowiązania krótkoterminowe 28.15623.3166.5345.407
Kapitał własny 210.103211.76448.75849.110
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9561.955
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)----
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,1610,1590,0380,036
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,1610,1590,0380,036
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,492,510,570,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,492,510,570,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,30914,3120
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,25664,3688
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »