Reklama

ATMGRUPA (ATG): ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 121 871 122 490 27 896 29 301
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 097 17 172 3 684 4 108
Zysk (strata) brutto 18 694 18 784 4 279 4 493
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15 906 15 160 3 641 3 627
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 15 906 15 160 3 641 3 627
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 15 880 14 864 3 635 3 556
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 803 41 398 4 533 9 903
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 310) (16 078) (5 107) (3 846)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 779) (15 470) (6 130) (3 701)
Przepływy pieniężne netto, razem (29 286) 9 850 (6 703) 2 356
Aktywa razem 318 592 333 661 73 885 79 909
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 90 741 107 289 21 044 25 695
Zobowiązania długoterminowe 53 158 57 114 12 328 13 678
Zobowiązania krótkoterminowe 36 434 50 175 8 449 12 017
Kapitał własny 223 438 226 372 51 818 54 214
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 223 156 225 801 51 752 54 078
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 955 2 019
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,188 0,176 0,043 0,042
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,188 0,176 0,043 0,042
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,65 2,63 0,60 0,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,65 2,63 0,60 0,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,16 0,05 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,3120 4,1755
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3688 4,1803
KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 88 616 69 376 20 284 16 596
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 061 17 521 3 447 4 191
Zysk (strata) brutto 14 969 17 715 3 426 4 238
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13 391 15 733 3 065 3 764
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 13 391 15 733 3 065 3 764
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 962 6 239 1 365 1 492
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 084) 18 205 (2 079) 4 355
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 286) (14 078) (4 415) (3 368)
Przepływy pieniężne netto, razem (22 408) 10 366 (5 129) 2 480
Aktywa razem 256 956 261 533 59 591 62 635
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 45 192 42 934 10 481 10 282
Zobowiązania długoterminowe 21 876 22 564 5 073 5 404
Zobowiązania krótkoterminowe 23 316 20 370 5 407 4 878
Kapitał własny 211 764 218 599 49 110 52 353
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 955 2 019
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,187 0,04 0,045
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,16 0,187 0,04 0,045
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,51 2,54 0,57 0,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,51 2,54 0,57 0,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,16 0,05 0,04
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,3120 4,1755
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3688 4,1803
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »