ATMGRUPA (ATG): ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji189.489152.78343.97935.920
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30.17617.6257.0044.144
Zysk (strata) brutto34.53119.9648.0144.694
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej29.23216.5796.7853.898
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej29.23216.5796.7853.898
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego28.59416.7616.6373.941
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7.69717.0301.7864.004
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3.115)(10.173)(.723)(2.392)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(23.146)(23.347)(5.372)(5.489)
Przepływy pieniężne netto, razem(18.564)(16.490)(4.309)(3.877)
Aktywa razem 363.441346.78083.09981.187
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe108.239100.40424.74823.506
Zobowiązania długoterminowe 44.59149.09310.19511.493
Zobowiązania krótkoterminowe 63.64851.31114.55312.013
Kapitał własny 255.202246.37658.35157.680
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej254.345246.32358.15557.668
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9271.974
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,3390,1990,0790,047
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,3390,1990,0790,047
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,022,920,690,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,022,920,690,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,230,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,37364,2714
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,30864,2535
KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji125.28892.91129.07921.844
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22.02413.5835.1123.193
Zysk (strata) brutto21.89413.6135.0813.200
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej19.11511.9854.4362.818
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej19.11511.9854.4362.818
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5.5966.7581.2991.589
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4.139(.489).961(.115)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(20.261)(18.986)(4.702)(4.464)
Przepływy pieniężne netto, razem(10.526)(12.717)(2.443)(2.990)
Aktywa razem 253.396243.15857.93856.927
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe44.51534.00310.1787.961
Zobowiązania długoterminowe 16.50817.3273.7744.057
Zobowiązania krótkoterminowe 28.00716.6766.4043.904
Kapitał własny 208.881209.15547.76048.966
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9271.974
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)----
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,2270,1420,0530,033
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,2270,1420,0530,033
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,482,480,570,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,482,480,570,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,230,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,37364,2714
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,30864,2535
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »