Reklama

ATMGRUPA (ATG): ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 121 100 109 915 28 758 26 336
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 846 (9 803) 1 626 (2 349)
Zysk (strata) brutto 8 126 (10 711) 1 930 (2 566)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 026 (8 633) 1 431 (2 068)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 6 026 (8 633) 1 431 (2 068)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 5 935 (8 862) 1 409 (2 123)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 816 13 310 6 843 3 189
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 996) (29 611) (1 186) (7 095)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 226) 2 798 (1 716) 670
Przepływy pieniężne netto, razem 16 594 (13 503) 3 941 (3 235)
Aktywa razem 309 225 313 329 74 562 76 642
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 88 906 95 901 21 438 23 458
Zobowiązania długoterminowe 61 739 66 779 14 887 16 335
Zobowiązania krótkoterminowe 27 167 29 122 6 551 7 123
Kapitał własny 220 319 217 428 53 125 53 184
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 219 814 216 742 53 003 53 016
Kapitał zakładowy 8 430 8 600 2 033 2 104
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 86 000 000 84 300 000 86 000 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - 705 173 - 705 173
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,070 (0,104) 0,017 (0,025)
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 86 000 000 84 300 000 86 000 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,070 (0,104) 0,017 (0,025)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,61 2,52 0,62 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,61 2,52 0,62 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,12 0,00 0,03
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,1472 4,0882
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2110 4,1736
SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 70 397 63 713 16 718 15 266
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 578 (4 218) 1 800 (1 011)
Zysk (strata) brutto 7 686 (3 515) 1 825 (842)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 464 (1 871) 1 535 (448)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 6 464 (1 871) 1 535 (448)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 663 3 704 2 770 887
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 044) (732) (4 522) (175)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 521 (11 298) 3 686 (2 707)
Przepływy pieniężne netto, razem 8 140 (8 326) 1 933 (1 995)
Aktywa razem 275 974 253 090 66 545 61 907
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 60 952 42 863 14 697 10 485
Zobowiązania długoterminowe 29 745 32 928 7 172 8 054
Zobowiązania krótkoterminowe 31 207 9 935 7 525 2 430
Kapitał własny 213 779 210 227 51 548 51 423
Kapitał zakładowy 8 430 8 600 2 033 2 104
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 86 000 000 84 300 000 86 000 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - 705 173 - 705 173
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 (0,022) 0,02 (0,005)
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 86 000 000 84 300 000 86 000 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 (0,02) 0,02 (0,01)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,54 2,44 0,60 0,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,54 2,44 0,60 0,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,12 0,00 0,03
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,1472 4,0882
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2110 4,1736
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »