Reklama

ATMGRUPA (ATG): ATM GRUPA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 153 086 121 266 36 543 28 798
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 364 7 052 3 190 1 675
Zysk (strata) brutto 16 309 8 379 3 893 1 990
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 983 6 268 4 293 1 488
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 17 983 6 268 4 293 1 488
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 17 799 6 186 4 249 1 469
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 686 35 159 2 073 8 349
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 695) (9 721) (882) (2 308)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 007) (8 362) (4 537) (1 986)
Przepływy pieniężne netto, razem (14 016) 17 076 (3 346) 4 055
Aktywa razem 313 246 309 453 73 492 74 617
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 88 279 88 892 20 712 21 434
Zobowiązania długoterminowe 54 081 61 948 12 688 14 937
Zobowiązania krótkoterminowe 34 198 26 944 8 023 6 497
Kapitał własny 224 967 220 561 52 781 53 183
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 224 376 220 065 52 642 53 064
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 978 2 033
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,211 0,073 0,050 0,017
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,211 0,073 0,050 0,017
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,56 0,61 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,56 0,61 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,02 0,04 0,00
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2623 4,1472
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1893 4,2110
KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 78 115 70 657 18 647 16 779
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 438 7 833 2 730 1 860
Zysk (strata) brutto 11 458 7 941 2 735 1 886
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 448 6 679 3 449 1 586
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 14 448 6 679 3 449 1 586
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 936 22 286 1 894 5 292
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 928) (29 667) (1 176) (7 045)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 954) 15 521 (3 331) 3 686
Przepływy pieniężne netto, razem (10 946) 8 140 (2 613) 1 933
Aktywa razem 254 305 276 292 59 664 66 621
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 38 943 62 298 9 137 15 022
Zobowiązania długoterminowe 26 777 31 197 6 282 7 522
Zobowiązania krótkoterminowe 12 166 31 101 2 854 7 499
Kapitał własny 215 362 213 994 50 527 51 600
Kapitał zakładowy 8 430 8 430 1 978 2 033
Liczba akcji (w szt.) 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,079 0,04 0,019
Rozwodniona liczba akcji 84 300 000 84 300 000 84 300 000 84 300 000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,079 0,04 0,019
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,55 2,49 0,59 0,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,55 2,49 0,59 0,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,16 0,02 0,04 0,00
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2623 4,1472
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,1893 4,2110
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »