Reklama

AWBUD (AWB): AWBUD SA  Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży45 31857 18110 84613 332
Zysk (strata) z działalności operacyjnej803703192164
Zysk (strata) przed opodatkowaniem25262660146
Zysk (strata) netto31148874114
Całkowity dochód netto31148874114
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 165(1 856)1 236(433)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(48)27(11)6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 216)(833)(530)(194)
Przepływy pieniężne netto razem2 901(2 662)694(621)
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł, w euro)0,040,060,010,01
Aktywa razem152 702157 42436 28437 743
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania134 068139 10131 85633 350
Zobowiązania długoterminowe8 0907 9921 9221 916
Zobowiązania krótkoterminowe125 978131 10929 93431 434
Kapitał własny18 63418 3234 4284 393
Kapitał podstawowy4 1214 121979988
Liczba akcji8 242 9468 242 9468 242 9468 242 946
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł, w euro) 2,26 2,22 0,54 0,53
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 34 316 48 073 8 213 11 208
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 622 538 149 125
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 229 531 55 124
Zysk (strata) netto 253 416 61 97
Całkowity dochód netto 253 416 61 97
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 306 (2 232) 1 509 (520)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 36 52 9 12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 422) (83) (819) (19)
Przepływy pieniężne netto razem 2 920 (2 263) 699 (528)
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł, w euro) 0,03 0,05 0,01 0,01
Aktywa razem 134 328 142 703 31 918 34 214
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 812 113 440 24 905 27 198
Zobowiązania długoterminowe 2 938 2 835 698 680
Zobowiązania krótkoterminowe 101 874 110 605 24 207 26 518
Kapitał własny 29 516 29 263 7 013 7 016
Kapitał podstawowy 4 121 4 121 979 988
Liczba akcji 8 242 946 8 242 946 8 242 946 8 242 946
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł, w euro) 3,58 3,55 0,85 0,85
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »