Reklama

BENEFIT (BFT): BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 128 043 108 601 30 862 25 923
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 553 2 857 1 097 682
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 066 3 396 2 426 811
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 7 751 2 548 1 868 608
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 751 2 709 1 868 647
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 5 588 6 158 1 347 1 470
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej 2 004 321 483 77
Środki pieniężne netto z działaności finansowej-1 937 -2 966 -467 -708
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów 5 655 3 513 1 363 839
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 554 842 2 486 122 2 554 842 2 486 122
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 581 799 2 536 801 2 581 799 2 536 801
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)3,031,090,730,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)3,001,070,720,25
Stan na 31.03.2015Stan na 31.12.2014Stan na 31.03.2015Stan na 31.12.2014
Aktywa 302 635 249 161 74 012 58 457
Zobowiązania długoterminowe 23 218 7 860 5 678 1 844
Zobowiązania krótkorterminowe 111 242 88 302 27 205 20 717
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 162 341 152 999 39 702 35 896
Kapitał podstawowy 2 555 2 555 625 599
Liczba akcji 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 63,54 59,89 15,54 14,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w PLN / EUR) 9,00
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 114 534 98 529 27 606 23 518
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-135 -1 133 -33 -270
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 129 952 1 477 227
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 587 256 383 61
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 587 256 383 61
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej-158 2 056 -38 491
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-3 863 -32 -931 -8
Środki pieniężne netto z działaności finansowej 3 396 -2 233 819 -533
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów-625 -209 -151 -50
Średnia wazona liczba akcji zwykłych 2 554 842 2 486 122 2 554 842 2 486 122
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 581 799 2 536 801 2 581 799 2 536 801
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 0,62 0,10 0,15 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 0,61 0,10 0,15 0,02
Stan na 31.03.2015Stan na 31.12.2014Stan na 31.03.2015Stan na 31.12.2014
Aktywa 249 651 238 257 61 054 55 899
Zobowiązania długoterminowe 13 405 10 688 3 278 2 508
Zobowiązania krótkorterminowe 98 519 93 020 24 094 21 824
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 137 727 134 549 33 682 31 567
Kapitał podstawowy 2 555 2 555 625 599
Liczba akcji 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 54 53 13 12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w PLN / EUR) 9
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »