BENEFIT (BFT): BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 417 409 332 803 100 375 79 612
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 399 37 050 9 955 8 863
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 47 534 37 175 11 431 8 893
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 36 724 29 318 8 831 7 013
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36 864 29 555 8 865 7 070
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 52 134 41 598 12 537 9 951
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-31 727 -41 037 -7 629 -9 817
Środki pieniężne netto z działaności finansowej-5 430 -30 -1 306 -7
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów 14 977 531 3 602 127
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 554 842 2 493 170 2 554 842 2 493 170
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 585 780 2 503 542 2 585 780 2 503 542
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)14,4311,853,472,84
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR)14,2611,813,432,82
Wybrane dane finansowe ze skosolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej. Stan na 30.09.2015Stan na 31.12.2014Stan na 30.09.2015Stan na 31.12.2014
Aktywa 360 385 249 161 85 025 58 457
Zobowiązania długoterminowe 85 782 7 860 20 238 1 844
Zobowiązania krótkorterminowe 99 265 88 302 23 419 20 717
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 170 525 152 999 40 231 35 896
Kapitał podstawowy 2 555 2 555 603 599
Liczba akcji 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 66,75 59,89 15,75 14,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w PLN / EUR) 9,00 2,11
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego3 kwartały 2015 okres od 1.01.2015 do 30.09.20153 kwartały 2014 okres od 1.01.2014 do 30.09.20143 kwartały 2015 okres od 1.01.2015 do 30.09.20153 kwartały 2014 okres od 1.01.2014 do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży 339 529 298 798 81 647 71 478
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 084 21 771 5 792 5 208
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35 632 29 213 8 568 6 988
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej - -
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 27 706 23 527 6 662 5 628
Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 15 278 27 364 3 674 6 546
Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-34 240 -33 648 -8 234 -8 049
Środki pieniężne netto z działaności finansowej 19 070 5 629 4 586 1 347
Zmiana netto stanu srodków pienięznych i iich ekwiwalentów 108 -655 26 -157
Średnia wazona liczba akcji zwykłych 2 554 842 2 493 170 2 554 842 2 493 170
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 585 780 2 503 542 2 585 780 2 503 542
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 10,84 9,44 2,61 2,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 10,71 9,40 2,58 2,25
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej. Stan na 30.09.2015Stan na 31.12.2014Stan na 30.09.2015Stan na 31.12.2014
Aktywa 300 035 238 257 70 786 55 899
Zobowiązania długoterminowe 98 484 10 688 23 235 2 508
Zobowiązania krótkorterminowe 58 615 93 020 13 829 21 824
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 142 936 134 549 33 722 31 567
Kapitał podstawowy 2 555 2 555 603 599
Liczba akcji 2 554 843 2 554 842 2 554 843 2 554 842
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 55,95 52,66 13,20 12,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w PLN / EUR) 9,00 2,11
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »