Reklama

BIOTON (BIO): BIOTON SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 92 631 76 572 22 327 18 278
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 1 465 2 537 353 606
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 4 801 (243) 1 157 (58)
Zysk (strata) netto przypadający/a akcjonariuszom jednostki dominującej 1 782 (5 053) 430 (1 206)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 394 9 691 4 433 2 313
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 416) (3 647) (1 064) (871)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 084) 4 722 (3 154) 1 127
Przepływy pieniężne netto, razem 894 10 766 215 2 570
Aktywa razem 1 986 599 1 919 886 485 840 460 261
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 515 624 530 975 126 100 127 292
Zobowiazania długoterminowe 272 032 277 096 66 528 66 429
Zobowiązania krótkoterminowe 243 592 253 879 59 573 60 863
Kapitał własny 1 470 975 1 388 911 359 740 332 968
Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 419 977 411 690
Liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 (0,06) 0,01 (0,01)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 (0,06) 0,01 (0,01)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,13 16,18 4,19 3,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,13 16,18 4,19 3,88
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 40 880 33 897 9 853 8 091
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 1 909 374 460 89
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 60 705 4 853 14 632 1 158
Zysk (strata) netto 58 798 2 847 14 172 680
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 069 7 151 4 355 1 707
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 919) (3 763) (1 186) (898)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 271) (1 887) (3 199) (450)
Przepływy pieniężne netto, razem (121) 1 501 (29) 358
Aktywa razem 2 149 208 1 987 228 525 607 476 405
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 323 281 332 280 79 061 79 659
Zobowiazania długoterminowe 169 862 166 472 41 541 39 909
Zobowiązania krótkoterminowe 153 419 165 808 37 520 39 750
Kapitał własny 1 825 927 1 654 948 446 546 396 746
Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 419 977 411 690
Liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,68 0,03 0,17 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,68 0,03 0,17 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 21,27 19,27 5,20 4,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 21,27 19,27 5,20 4,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »