Reklama

BIOTON (BIO): BIOTON SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 69 031 69 622 16 521 16 232
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 6 058 (2 066) 1 450 (482)
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 4 170 (9 822) 998 (2 290)
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 189 (10 800) 524 (2 518)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 612 (4 965) 5 890 (1 158)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 599) (2 615) (3 494) (610)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 664) (28 718) (4 227) (6 696)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (7 651) (36 298) (1 831) (8 463)
IX. Aktywa razem 1 117 866 1 236 002 265 621 292 905
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 345 234 440 025 82 033 104 276
XI. Zobowiazania długoterminowe 110 154 134 469 26 174 31 866
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 235 080 305 556 55 858 72 410
XIII. Kapitał własny 772 632 795 977 183 588 188 629
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 408 051 406 959
XV.Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,0255 (0,1258) 0,0061 (0,0293)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,0255 (0,1258) 0,0061 (0,0293)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,9983 9,2702 2,1381 2,1968
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,9983 9,2702 2,1381 2,1968
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0000
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 45 072 40 424 10 787 9 425
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 7 227 (5 926) 1 730 (1 382)
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 743 (30 457) 417 (7 101)
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (581) (31 562) (139) (7 359)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 909 (8 867) 4 765 (2 067)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 141) (2 409) (3 384) (562)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 097) (24 823) (4 092) (5 787)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (11 329) (36 099) (2 711) (8 416)
IX. Aktywa razem 1 214 565 1 470 585 288 598 348 496
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 264 788 305 478 62 917 72 392
XI. Zobowiazania długoterminowe 56 876 77 799 13 515 18 437
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 207 912 227 679 49 403 53 955
XIII. Kapitał własny 949 777 1 165 107 225 681 276 105
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 408 051 406 959
XV.Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,0068) (0,3676) (0,0016) (0,0857)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,0068) (0,3676) (0,0016) (0,0857)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,0614 13,5692 2,6283 3,2156
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,0614 13,5692 2,6283 3,2156
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »