BIOTON (BIO): BIOTON SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 37 106 30 744 8 440 7 153
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 13 892 (22 503) 3 160 (5 236)
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 6 406 4 335 1 457 1 009
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 984 27 035 1 361 6 290
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 253 293 2 787 68
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 280) (14 984) (1 656) (3 486)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 595) 14 671 (818) 3 414
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 378 (20) 313 (5)
31.03.202031.03.201931.03.202031.03.2019
IX. Aktywa razem 890 602 1 033 714 195 638 240 326
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 302 762 297 726 66 507 69 218
XI. Zobowiazania długoterminowe 133 933 151 684 29 421 35 265
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 168 829 146 042 37 087 33 953
XIII. Kapitał własny 587 841 735 988 129 131 171 108
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 377 234 399 248
XV.Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,07 0,31 0,02 0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,07 0,31 0,02 0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,85 8,57 1,50 1,99
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,85 8,57 1,50 1,99
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 37 999 33 142 8 643 7 711
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 13 617 (23 913) 3 097 (5 564)
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 6 072 (2 874) 1 381 (669)
IV. Zysk (strata) netto 6 144 3 833 1 398 892
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 714 326 2 665 76
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 230) (14 488) (1 645) (3 371)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 103) 14 612 (706) 3 400
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 381 450 314 105
31.03.202031.03.201931.03.202031.03.2019
IX. Aktywa razem 907 644 1 076 972 199 381 250 383
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298 599 274 034 65 593 63 710
XI. Zobowiazania długoterminowe 133 253 133 765 29 272 31 099
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 165 346 140 269 36 321 32 611
XIII. Kapitał własny 609 045 802 938 133 788 186 673
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 377 234 399 248
XV. Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,07 0,04 0,02 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,07 0,04 0,02 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,09 9,35 1,56 2,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,09 9,35 1,56 2,17
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »