Reklama

BIOTON (BIO): BIOTON SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 377 371 340 358 90 080 80 826
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 21 745 16 185 5 191 3 844
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 23 590 9 072 5 631 2 154
Zysk (strata) netto przypadający/a akcjonariuszom jednostki dominującej 2 335 (6 443) 557 (1 530)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 305 79 963 4 131 18 989
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 630 (57 851) 3 970 (13 738)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 456) (36 098) (6 793) (8 572)
Przepływy pieniężne netto, razem 5 479 (13 986) 1 308 (3 321)
Aktywa razem 1 960 774 1 890 798 460 027 455 922
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 516 589 505 685 121 200 121 934
Zobowiazania długoterminowe 278 842 272 956 65 421 65 817
Zobowiązania krótkoterminowe 237 747 232 729 55 779 56 117
Kapitał własny 1 444 185 1 385 113 338 828 333 988
Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 402 901 414 083
Liczba akcji 85 864 200 84 529 651 85 864 200 84 529 651
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,0272 (0,0762) 0,0065 (0,0181)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,0272 (0,0762) 0,0065 (0,0181)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,8194 16,3861 3,9461 3,9511
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,8194 16,3861 3,9461 3,9511
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 195 555 175 614 46 680 41 704
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 12 376 10 917 2 954 2 592
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 121 988 (564) 29 119 (134)
Zysk (strata) netto 114 730 (5 246) 27 386 (1 246)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 200 76 140 7 686 18 081
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 652) (54 073) (872) (12 841)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 578) (32 438) (7 299) (7 703)
Przepływy pieniężne netto, razem (2 030) (10 371) (485) (2 463)
Aktywa razem 2 092 343 1 980 527 490 895 477 558
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 325 125 328 395 76 279 79 185
Zobowiazania długoterminowe 172 820 171 416 40 546 41 333
Zobowiązania krótkoterminowe 152 305 156 979 35 733 37 852
Kapitał własny 1 767 218 1 652 132 414 616 398 373
Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 402 901 414 083
Liczba akcji 85 864 200 84 529 651 85 864 200 84 529 651
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,3362 (0,0621) 0,3190 (0,0147)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,3362 (0,0621) 0,3190 (0,0147)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 20,5815 19,5450 4,8287 4,7128
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 20,5815 19,5450 4,8287 4,7128
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »