Reklama

BIPROMET (BPM): BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 8 641 14 563 2 070 3 488
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -8 432 -11 757 -2 020 -2 816
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -885 1 637 -212 392
Zysk (strata) brutto -899 1 567 -215 375
Zysk (strata) netto -924 1 162 -221 278
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -800 1 265 -192 303
Całkowity dochód (strata) netto -924 1 162 -221 278
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -800 1 265 -192 303
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 700 -12 133 168 -2 906
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -431 21 -103 5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 496 -8 119
Przepływy pieniężne netto, razem 234 -11 616 56 -2 782
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,130,20-0,030,05
Rozwodniony zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,130,20-0,030,05
31.03.201331.12.201231.03.201331.12.2012
Aktywa, razem 88 048 97 649 21 077 23 886
Zobowiązania długoterminowe 9 916 11 811 2 374 2 889
Zobowiązania krótkoterminowe 22 196 28 960 5 313 7 084
Kapitał własny, w tym : 55 936 56 878 13 390 13 913
- Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 55 305 56 114 13 239 13 726
- Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli 631 764 151 187
Kapitał akcyjny 627 627 150 153
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)9,029,172,162,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)9,029,172,162,24
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 8 360 12 720 2 003 3 047
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -7 195 -9 792 -1 724 -2 345
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 339 1 924 81 461
Zysk (strata) brutto 330 1 900 79 455
Zysk (strata) netto 253 1 532 61 367
Całkowity dochód (strata) netto 253 1 532 61 367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 444 -10 297 346 -2 466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 041 -1 329 -249 -318
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
Przepływy pieniężne netto, razem 403 -11 626 97 -2 785
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,04 0,25 0,01 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,04 0,25 0,01 0,06
31.03.201331.12.201231.03.201331.12.2012
Aktywa, razem 82 788 91 141 19 818 22 294
Zobowiązania długoterminowe 8 607 10 404 2 060 2 545
Zobowiązania krótkoterminowe 20 525 27 334 4 913 6 686
Kapitał własny 53 656 53 403 12 844 13 063
Kapitał akcyjny 627 627 150 153
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,658,612,072,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,658,612,072,11
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »