BIPROMET (BPM): BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 12 340 8 641 2 946 2 070
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -10 565 -8 432 -2 522 -2 020
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 286 -885 68 -212
Zysk (strata) brutto 272 -899 65 -215
Zysk (strata) netto 108 -924 26 -221
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 147 -800 35 -192
Całkowity dochód (strata) netto 108 -924 26 -221
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 147 -800 35 -192
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 655 700 -634 168
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 -431 1 -103
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 -35 -2 -8
Przepływy pieniężne netto, razem -2 661 234 -635 56
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,02-0,130,01-0,03
Rozwodniony zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,02-0,130,01-0,03
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej31.03.201431.12.201331.03.201431.12.2013
Aktywa, razem 95 038 94 535 22 784 22 795
Zobowiązania długoterminowe 10 593 10 228 2 539 2 466
Zobowiązania krótkoterminowe 29 602 29 617 7 097 7 141
Kapitał własny, w tym : 54 843 54 690 13 148 13 187
- Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 54 504 54 317 13 066 13 097
- Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli 339 373 81 90
Kapitał akcyjny 627 627 150 151
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,858,822,122,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,858,822,122,13
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 11 333 8 360 2 705 2 003
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -9 608 -7 195 -2 293 -1 724
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 460 339 110 81
Zysk (strata) brutto 448 330 107 79
Zysk (strata) netto 284 253 68 61
Całkowity dochód (strata) netto 284 253 68 61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 486 1 444 -593 346
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -164 -1 041 -39 -249
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
Przepływy pieniężne netto, razem -2 650 403 -633 97
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,05 0,04 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,05 0,04 0,01 0,01
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej31.03.201431.12.201331.03.201431.12.2013
Aktywa, razem 91 434 90 677 21 920 21 865
Zobowiązania długoterminowe 9 648 9 304 2 313 2 243
Zobowiązania krótkoterminowe 27 818 27 689 6 669 6 677
Kapitał własny 53 968 53 684 12 938 12 945
Kapitał akcyjny 627 627 150 151
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,708,662,092,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,708,662,092,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »