Reklama

BIPROMET (BPM): BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 31 98132 8257 6507 773
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów-28 446-28 017-6 805-6 634
Zysk (strata) z działalności operacyjnej31 9901471
Zysk (strata) brutto-931 805-22427
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-1641 203-39285
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej2-40-1
Zysk (strata) netto za okres-1621 199-39284
Całkowity dochód (strata) netto za okres-1621 199-39284
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 510705-600167
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej306-1 80173-426
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej59-1314-3
Przepływy pieniężne netto, razem-2 145-1 109-513-263
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,030,19-0,010,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,030,19-0,010,05
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa, razem84 41980 95820 21819 521
Zobowiązania długoterminowe10 77510 2282 5812 466
Zobowiązania krótkoterminowe19 04716 0404 5623 868
Kapitał własny, w tym :54 59754 69013 07613 187
- Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej54 24054 31712 99013 097
- Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli 3573738590
Kapitał akcyjny627627150151
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,818,822,112,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,818,822,112,13
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 31 28932 8597 4857 781
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów-27 776-27 263-6 644-6 456
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2433 31558785
Zysk (strata) brutto1853 15844748
Zysk (strata) netto632 57815610
Całkowity dochód (strata) netto632 57815610
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 8341 547-439366
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-273-2 418-65-573
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
Przepływy pieniężne netto, razem-2 107-871-504-206
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,010,420,000,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,010,420,000,10
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa, razem80 52377 10019 28518 591
Zobowiązania długoterminowe9 9229 3042 3762 243
Zobowiązania krótkoterminowe16 85414 1124 0363 403
Kapitał własny53 74753 68412 87212 945
Kapitał akcyjny627627150151
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,678,662,082,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,678,662,082,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »