Reklama

BIPROMET (BPM): BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 8 711 12 340 2 100 2 946
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -7 352 -10 565 -1 772 -2 522
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 262 286 63 68
Zysk (strata) brutto 290 272 70 65
Zysk (strata) netto 256 108 62 26
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 241 147 58 35
Całkowity dochód (strata) netto 256 108 62 26
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 241 147 58 35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 963 -2 655 2 160 -634
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 4 -9 1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -10 - -2
Przepływy pieniężne netto, razem 8 922 -2 661 2 150 -635
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,040,020,010,01
Rozwodniony zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)0,040,020,010,01
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej31.03.201531.12.201431.03.201531.12.2014
Aktywa, razem 77 994 85 312 19 074 20 015
Zobowiązania długoterminowe 10 424 10 759 2 549 2 524
Zobowiązania krótkoterminowe 11 990 19 279 2 932 4 523
Kapitał własny, w tym : 55 580 55 274 13 593 12 968
- Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 55 506 55 221 13 574 12 956
- Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli 74 53 18 12
Kapitał akcyjny 627 627 153 147
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,968,922,192,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,968,922,192,09
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 8 673 11 333 2 090 2 705
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -7 285 -9 608 -1 756 -2 293
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 166 460 40 110
Zysk (strata) brutto 159 448 38 107
Zysk (strata) netto 125 284 30 68
Całkowity dochód (strata) netto 125 284 30 68
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 012 -2 486 2 172 -593
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 -164 -10 -39
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 - - -
Przepływy pieniężne netto, razem 8 969 -2 650 2 162 -633
Liczba akcji 6 199 800 6 199 800 6 199 800 6 199 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,02 0,05 0,00 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,02 0,05 0,00 0,01
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej31.03.201531.12.201431.03.201531.12.2014
Aktywa, razem 75 742 83 225 18 523 19 526
Zobowiązania długoterminowe 9 904 10 240 2 422 2 402
Zobowiązania krótkoterminowe 10 539 17 811 2 577 4 179
Kapitał własny 55 299 55 174 13 524 12 945
Kapitał akcyjny 627 627 153 147
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,928,902,182,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)8,928,902,182,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »