BUDOPOL (BDL): Budopol-Wrocław SA - Żądanie akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej - raport 8

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29 stycznia 2016 roku akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki w osobach: p. Romualda Olbrycha i p. Piotra Dubickiego, posiadający łącznie 5 000 000 akcji Spółki, stanowiących 9,62% kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusze"), wystąpili na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych do Zarządu Spółki z pisemnym żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki;

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

6. Dyskusja nad potrzebą dokapitalizowania Spółki na potrzeby wznowienia działalności gospodarczej;

7. Podjecie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna w upadłości układowej z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przez uchylenie § 9a Statutu Spółki posiadającego aktualnie brzmienie:

"§ 9a

Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, które zostaną objęte przez posiadaczy przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii K wyemitowanych przez Spółkę na podstawie i na warunkach zawartych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 7 lipca 2014 roku.”;

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji nowej serii, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, które to akcje zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł;

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000.000 zwykłych akcji nowej serii o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz);

11. Podjecie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie przez zmianę treści § 9 ust. 2 Statutu Spółki:

Aktualne brzmienie § 9 ust. 2:

"2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 520.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,

- 1.400.000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,

- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,

- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,

- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji,

- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,

- 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji,

- 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii I ósmej emisji.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”,

Proponowane brzmienie § 9 ust. 2:

"2. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 3.020.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 302.000.000 (słownie: trzysta dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,

- 1.400.000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,

- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,

- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,

- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji,

- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,

- 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji,

- 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii I ósmej emisji,

- nie więcej niż 250.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji serii [________________] emisji.”;

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”.

12. Podjecie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przedmiotowego wniosku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-29Paweł SrokaPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »