Reklama

BUDOPOL (BDL): Budopol Wrocław SA - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa.

Raport bieżący nr 34/2016

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 30 marca 2016 roku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictw przez akcjonariuszy do reprezentowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu, który zawiera szczegółowe informacje będące przedmiotem niniejszego raportu.

Reklama

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy.

Zawiadamiający poinformował, iż uzyskał upoważnienie do wykonywania – wedle własnego uznania – prawa głosu z akcji Spółki w liczbie stanowiącej ponad 20% ogólnej liczby głosów w Spółce w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku ("Zgromadzenie"). Zawiadamiający, wyjaśnił, że

1) w dniu 29 marca 2016 roku Maciej Mackiewicz będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.500.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważnił Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,

2) w dniu 29 marca 2016 roku Piotr Dubicki będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.500.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważnił Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,

3) w dniu 29 marca 2016 roku Romuald Olbrych będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.500.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważnił Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,

4) w dniu 29 marca 2016 roku Magdalena Mackiewicz będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 1,92% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.000.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 1,92% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważniła Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,

5) w dniu 29 marca 2016 roku Aleksandra Dubicka będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 1.917.894 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 3,69% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.917.894 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 3,69% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważniła Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,

6) w dniu 29 marca 2016 roku Barbara Olbrych będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 3,85% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.000.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 3,85% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje") upoważniła Zawiadamiającego do wykonywania w trakcie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania.

W związku z powyższym zdarzeniem powodującym konieczność dokonania zawiadomienia przez Zawiadamiającego jest udzielenie mu pełnomocnictw w dniu 29 marca 2016 roku, wskutek czego Zawiadamiającemu przysługują na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2016 roku na podstawie pełnomocnictw prawa z 12 417 894 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 23,88 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12 417 894 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 23,88 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Zawiadamiający poinformował, że jego uprawnienie do wykonywania prawa głosu z Akcji w imieniu wskazanych akcjonariuszy na podstawie udzielonych pełnomocnictw wygaśnie wraz z zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku.

Stosownie do treści zawiadomienia, Zawiadamiający nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy. Zawiadamiający nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego w rozumieniu Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-30Paweł SrokaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »