Reklama

BUDIMEX (BDX): Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Raport bieżący nr 37/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

rb bx/37/2012

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 04 lipca 2012 r. otrzymał pismo informujące o wyborze oferty Budimeksu SA przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta).

Wartość oferty: 259 600 000,00 złotych netto

Termin rozpoczęcia robót: 14 dni po przekazaniu placu budowy, przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 30 dni od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 30 września 2014 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Warunki finansowe:

Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto

Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu

umowy

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach

(wszystkich) lub w okresie gwarancji i rękojmi

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za spowodowanie przerwy dłuższej niż 14 dni w realizacji przedmiotu

umowy z winy wykonawcy

- 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oryginału umowy

z podwykonawcą

- 5% wynagrodzenia umownego brutto jeżeli roboty wykonywać będzie inny podmiot niż zaakceptowany przez

Zamawiającego

- 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy

- 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:

- 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.
Dariusz Blocher - prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: budowa drogi | Lublin | obwodnica lublina | Emitent | budowy dróg

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »