BUDIMEX (BDX): Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski - nowy kontrakt Budimeksu SA - raport 66

Raport bieżący nr 66/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 września 2010 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informację o wyborze oferty Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie "Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski. Zadanie nr 5: Rozbudowa drogi krajowej nr 17 (12) na odcinku Lublin (Węzeł Witosa) - Piaski (początek obwodnicy) od km 616 + 616 do km 630 + 400. Zadanie nr 5a: Budowa ul. "Projektowanej" (obecnie Al. NSZZ "Solidarność") klasy G, odcinek od Al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku".

Reklama

- Wartość kontraktu: 327 148 469,60 PLN netto

- Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy

- Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy

- Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia

- Warunki finansowe:

- Zaliczka: 10% wartości kontraktu

- Płatność: 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT

- Gwarancja bankowa dobrego wykonania - 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej

- Kary umowne płacone przez wykonawcę:

- Za przekroczenie czasu na ukończenie robót w wysokości 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki;

- Za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie - 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki;

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej;

- Za przekroczenie terminu przedłożenia: harmonogramu, raportu, szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych - 5 000 zł za każdy dzień zwłoki

- Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo nieusunięci wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w terminie określonych przez Inżyniera / Zamawiającego - 0,01 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki

- Za niedotrzymanie terminu uprzątnięcia placu budowy - 0,01 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki

- Kary płacone przez Zamawiającego:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.
Dariusz Blocher - prezes zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »