BUDIMEX (BDX): Budowa dworca kolejowego Bydgoszcz Główna – nowy kontrakt Budimeksu SA - raport 45

Raport bieżący nr 45/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

rb bx/45/2014

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 28 maja 2014 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z 90,11% udziałów) oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (partner konsorcjum z 9,89% udziałów) podpisało z Polskimi Kolejami Państwowymi SA z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla realizacji zadania inwestycyjnego – Budowy zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – Etap I Dworzec Kolejowy Bydgoszcz Główna.

Reklama

Wartość umowy: 133 993 299,35 złotych netto

Termin rozpoczęcia robót: z dniem przekazania placu budowy, które nastąpi w terminie 3 dni od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 78 tygodni od dnia rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na maszyny i urządzenia oraz 36 miesięcy na wyposażenie wnętrz.

Warunki finansowe:

Płatność: 30 dni

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto

Kary płacone przez wykonawcę:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,3% ceny umownej brutto, za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia;

- za opóźnienie w wykonaniu i uruchomieniu dla potrzeb realizacji projektu dworca tymczasowego w terminie do 4

tygodni od zawarcia umowy – 0,1% za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w terminowym usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji lub w trakcie odbiorów - 0,03% ceny umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upłynięcia terminu wyznaczonego na

usunięcie wad i usterek, jednak nie więcej niż 15% ceny umownej brutto.

- za rozwiązanie umowy przez zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) na jakiejkolwiek

podstawie z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – 20% ceny umownej brutto.

Niezależnie od kar umownych wynikających z innych tytułów, w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia poszczególnych etapów robót z winy wykonawcy, które skutkują koniecznością wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych wykonawca zobowiązuje się do zwrotu PKP PLK S.A. kosztów wynikających z:

- odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr

1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, obowiązującego na podstawie

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 rok /Dz.U nr 117 poz.683 /

- nie zachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów,

- kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla podróżnych,

- kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną drogą okrężną (objazdową) lub po

torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu jazdy pociągów,

- utraconych przez PKP PLK SA korzyści, spowodowanych brakiem możliwości sprzedaży trasy, rozumianej jako

brak możliwości przejazdu pociągów, kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów

- innych kosztów poniesionych przez PKP PLK S.A wynikających z konieczności dodatkowych nieplanowanych

zamknięć torowych

- innych kosztów wynikających z odwołania zamknięcia.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty opóźnień pociągów powstałe z przyczyn leżących po jego stronie spowodowanych:

- nieterminowym zgłoszeniem gotowości przystąpienia do robót i potrzeby udzielenia zamknięcia,

- wprowadzeniem innych niż wskazane w regulaminie tymczasowym ograniczeń prędkości podczas robót i po ich

zakończeniu,

- wydłużeniem czasu udzielonego zamknięcia,

- nie uzgodnionym zajęciem torów czynnych podczas robót,

- uszkodzeniem podczas robót infrastruktury kolejowej;

Koszty z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie danych ujętych w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) zakładka jakość.

Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami KC.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-28Dariusz BlocherPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »