Reklama

CCC (CCC): CCC S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2021 - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 546 1533 641 5071 214 229819 782
Zysk z działalności operacyjnej51 603-495 17611 298-111 475
Zysk (strata) brutto-56 689-743 840-12 411-167 454
Zysk (strata) netto-46 221-1 001 664-10 119-225 496
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-79 443-708 216-17 393-159 435
Strata netto z działalności zaniechanej33 223-293 4487 274-66 061
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-126 000-98 754-27 585-22 232
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-152 048-234 478-33 288-52 786
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej702 729212 075153 85047 743
Przepływy pieniężne netto, razem424 681-121 15892 976-27 275
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-1,45-14,82-0,32-3,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-1,45-14,82-0,32-3,34
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,61-6,140,13-1,38
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,61-6,140,13-1,38
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień31.10.202131.01.202131.10.202131.01.2021
Aktywa, razem7 332 9666 647 4021 586 9471 464 669
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 032 2756 337 5841 305 4611 396 405
Zobowiązania długoterminowe3 422 3022 785 440740 630613 736
Zobowiązania krótkoterminowe2 609 9733 346 559564 831737 371
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży0205 585045 298
Kapitał własny1 300 691309 818281 48668 264
Kapitał zakładowy5 4865 4861 1871 209
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 868 00041 168 00054 868 00041 168 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,717,535,131,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,717,535,131,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 833 2011 190 895401 346268 096
Zysk z działalności operacyjnej45 28835 4099 9157 971
Zysk (strata) brutto469 795-411 003102 853-92 526
Zysk (strata) netto476 993-394 934104 429-88 908
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej631 037-161 801138 154-36 425
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-859 137-57 546-188 092-12 955
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej245 321296 27153 70966 697
Przepływy pieniężne netto, razem17 22176 9243 77017 317
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)8,68-8,261,90-2,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)8,68-8,261,90-2,16
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień31.10.202131.01.202131.10.202131.01.2021
Aktywa, razem3 470 9082 545 732751 149560 919
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 188 1331 739 949473 540383 375
Zobowiązania długoterminowe1 153 479939 945249 628207 105
Zobowiązania krótkoterminowe1 034 654800 004223 912176 271
Kapitał własny1 282 775805 783277 609177 544
Kapitał zakładowy5 4865 4861 1871 209
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 868 00041 168 00054 868 00041 168 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,3819,575,064,31
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,3819,575,064,31
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »