Reklama

CDPROJEKT (CDR): CD PROJEKT Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów339 571419 80379 77596 091
Koszt własny sprzedanych, usług, towarów i materiałów56 93893 37613 37621 373
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej186 226207 94543 75047 598
Zysk/(strata) brutto190 703213 44644 80248 857
Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej154 380171 23336 26839 195
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu154 380171 23336 26839 195
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej197 961199 28446 50745 615
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-263 123-233 441-61 815-53 434
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-101 7613 257-23 907746
Przepływy pieniężne netto razem-166 923-30 900-39 215-7 073
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12095 21396 12095 213
Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą 1,611,800,380,41
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 1,551,780,360,41
Wartość księgowa na akcję 8,687,272,011,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję8,407,201,951,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 1,0500,250
Stan na dzień30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
Aktywa razem930 386874 960215 912197 776
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)92 26594 21421 41221 296
Zobowiązania długoterminowe9078 2752101 870
Zobowiązania krótkoterminowe95 01489 74722 05020 286
Kapitał własny834 465776 938193 652175 619
Kapitał zakładowy96 12096 12022 30621 727
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Stan za okres01.01.2017 - 30.09.201701.01.2016 - 30.09.201601.01.2017 - 30.09.201701.01.2016 - 30.09.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów241 261346 04956 67979 209
Koszt własny sprzedanych, usług, towarów i materiałów6 45148 2821 51611 052
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej169 410199 33039 79945 626
Zysk/(strata) brutto173 517208 86740 76447 809
Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej139 582168 93832 79238 669
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu139 582168 93832 79238 669
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej191 530192 23744 99644 002
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-258 191-226 750-60 657-51 902
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-105 974-742-24 896-170
Przepływy pieniężne netto razem-172 635-35 255-40 557-8 070
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12095 21396 12095 213
Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą 1,451,770,340,41
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 1,401,760,330,40
Wartość księgowa na akcję 8,366,891,941,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję8,096,831,881,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 1,050,000,250,00
Stan na dzień30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
Aktywa razem875 675828 529203 215187 281
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)70 56869 42916 37715 694
Zobowiązania długoterminowe8998 7052091 968
Zobowiązania krótkoterminowe70 92262 24816 45914 071
Kapitał własny803 854757 576186 548171 242
Kapitał zakładowy96 12096 12022 30621 727
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »