Reklama

CDPROJEKT (CDR): CD PROJEKT Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów99 34286 99523 16219 972
Koszt własny sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów14 82317 0143 4563 906
Zysk /(strata) na działalności operacyjnej53 83038 58012 5508 857
Zysk /(strata) brutto56 83540 17813 2519 224
Zysk /(strata) netto z działalności kontynuowanej45 25932 56210 5527 475
Zysk /(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu45 25932 56210 5527 475
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej64 29752 87914 99112 140
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-497 051-12 318-115 887-2 828
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-295679-69156
Przepływy pieniężne netto razem-433 04941 240-100 9659 468
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12094 95096 12094 950
Zysk /(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,470,340,110,08
Rozwodniony zysk /(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,470,340,110,08
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)8,565,762,031,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,565,762,031,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Stan na dzień31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa razem908 735 874 960 215 350 197 776
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)81 004 94 214 19 196 21 296
Zobowiązania długoterminowe2 225 8 275 527 1 870
Zobowiązania krótkoterminowe83 274 89 747 19 734 20 286
Kapitał własny823 236 776 938 195 089 175 619
Kapitał zakładowy96 120 96 120 22 778 21 727
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Stan za okres01.01.2017 - 31.03.201701.01.2016 - 31.03.201601.01.2017 - 31.03.201701.01.2016 - 31.03.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów75 03768 31117 49515 682
Koszt własny sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów1 8344 9874281 145
Zysk /(strata) na działalności operacyjnej51 64363 32412 04114 538
Zysk /(strata) brutto54 64239 09312 7408 975
Zysk /(strata) netto 43 61232 80010 1687 530
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej72 11555 85316 81412 822
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-497 677-11 545-116 033-2 650
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 413-3 213-796-738
Przepływy pieniężne netto razem-428 97541 095-100 0159 434
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12094 95096 12094 950
Zysk /(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,450,350,110,08
Rozwodniony zysk /(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,450,350,110,08
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)8,365,421,981,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,365,401,981,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Stan na dzień31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa razem867 577828 529205 597187 281
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)62 26769 42914 75615 694
Zobowiązania długoterminowe2 5318 7056001 968
Zobowiązania krótkoterminowe61 37562 24814 54514 071
Kapitał własny803 671757 576190 452171 242
Kapitał zakładowy96 12096 12022 77821 727
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »