Reklama

CNT (CNT): CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 191 617 815 636 43 137189 305
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 168 806 792 203 38 002183 866
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 651 19 908 5 5494 620
Zysk (strata) brutto 24 902 20 468 5 6064 750
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 22 415 16 984 5 0463 942
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - 00
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 10 668 13 286 2 4023 084
Całkowity dochód netto za okres 22 435 16 984 5 0513 942
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 10 668 13 286 2 4023 084
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 459 22 418 4 606 5 203
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (481) 644 (108) 149
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 114) (18 728) (6 779) (4 347)
Przepływy pieniężne netto, razem (10 136) 4 335 -2 282 1 006
Średnia ważona ilość akcji 8 106 569 8 882 527 8 106 569 8 882 527
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej1,321,500,300,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej1,321,500,300,35
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE2020-09-302019-12-312020-09-302019-12-31
Aktywa, razem 237 818 251 244 52 535 58 998
Zobowiązania długoterminowe 21 076 23 957 4 656 5 626
Zobowiązania krótkoterminowe 98 971 101 652 21 863 23 870
Kapitał własny 117 771 125 635 26 016 29 502
Kapitał akcyjny 29 600 34 000 6 539 7 984
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)14,5314,303,213,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)14,5314,303,213,36
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1 906 30 712 429 7 128
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 522 14 926 343 3 464
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 801 12 139 180 2 817
Zysk (strata) brutto 14 295 23 438 3 218 5 440
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 11 805 20 676 2 658 4 799
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 11 805 20 676 2 658 4 799
Całkowity dochód netto za okres 11 825 20 676 2 662 4 799
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (593) (3 388) (133) (786)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 147 140 3 410 32
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 221) (8 865) (5 002) (2 058)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 667) (12 113) (1 726) (2 811)
Średnia ważona ilość akcji 8 106 569 8 882 527 8 106 569 8 882 527
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 1,462,330,330,54
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)1,462,330,330,54
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE2020-09-302019-12-312020-09-302019-12-31
Aktywa, razem 80 710 108 842 17 829 25 559
Zobowiązania długoterminowe 8 027 10 096 1 773 2 371
Zobowiązania krótkoterminowe 11 643 27 456 2 572 6 447
Kapitał własny 61 040 71 290 13 484 16 741
Kapitał akcyjny 29 600 34 000 6 539 7 984
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,538,111,661,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,538,111,661,91
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »