Reklama

CNT (CNT): CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 114 918 96 358 27 432 22 882
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 103 300 87 913 24 658 20 877
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 545 3 553 1 801 844
Zysk (strata) brutto 7 650 4 876 1 826 1 158
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 979 3 779 1 427 897
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 5 979 3 779 1 427 897
Całkowity dochód netto za okres 5 979 3 776 1 427 897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 237 5 452 773 1 295
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 549 11 154 370 2 649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 181) (2 201) (759) (523)
Przepływy pieniężne netto, razem 1 605 14 405 383 3 421
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,660,420,160,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR)0,660,420,160,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE*31.12.2014 r.31.12.2013 r.31.12.2014 r.31.12.2013 r
Aktywa, razem 91 518 90 705 21 472 21 871
Zobowiązania długoterminowe 2 747 5 560 645 1 341
Zobowiązania krótkoterminowe 35 392 34 563 8 303 8 334
Kapitał własny 53 379 50 582 12 523 12 197
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 530 8 767
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,875,561,381,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,875,561,381,34
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 101 144 96 358 24 144 22 882
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 90 338 87 913 21 564 20 877
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 969 3 553 1 425 844
Zysk (strata) brutto 6 030 4 876 1 439 1 158
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 502 3 779 1 075 897
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 4 502 3 779 1 075 897
Całkowity dochód netto za okres 4 502 3 776 1 075 897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 331 5 452 318 1 295
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 933) 11 154 (1 416) 2 649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 181) (2 201) (759) (523)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 783) 14 405 (1 858) 3 421
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,500,420,120,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR)0,500,420,120,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE*31.12.2014 r.31.12.2013 r.31.12.2014 r.31.12.2013 r
Aktywa, razem 80 197 90 705 18 815 21 871
Zobowiązania długoterminowe 2 742 5 560 643 1 341
Zobowiązania krótkoterminowe 25 553 34 563 5 995 8 334
Kapitał własny 51 902 50 582 12 177 12 197
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 531 8 767
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,715,561,341,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,715,561,341,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »