Reklama

CNT (CNT): CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 225 616 64 469 51 795 15 539
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 223 414 62 541 51 290 15 074
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (273) 103 (63) 25
Zysk (strata) brutto (207) 143 (48) 34
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (527) (547) (121) (132)
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej (577) (547) (132) (132)
Całkowity dochód netto za okres (527) (547) (121) (132)
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej (577) (547) (132) (132)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 862) (5 281) (1 346) (1 273)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 (343) 6 (83)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (120) - (28) -
Przepływy pieniężne netto, razem (5 958) (5 624) (1 368) (1 356)
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej-0,06-0,06-0,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej-0,06-0,06-0,01-0,01
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE*31.03.201631.12.201531.03.201531.12.2015
Aktywa, razem 82 834 85 945 19 406 20 168
Zobowiązania długoterminowe 1 969 1 885 461 442
Zobowiązania krótkoterminowe 25 688 28 356 6 018 6 654
Kapitał własny 55 177 55 704 12 927 13 071
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 518 8 532
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,076,131,421,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,076,131,421,44
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 2 173 7 931 499 1 912
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 954 7 369 449 1 776
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (564) (23) (129) (6)
Zysk (strata) brutto (520) 17 (119) 4
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (779) (645) (179) (155)
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto (779) (645) (179) (155)
Całkowity dochód netto za okres (779) (645) (179) (155)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 478) (2 214) (1 946) (534)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 (257) 2 (62)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (120) - (28) -
Przepływy pieniężne netto, razem (8 591) (2 471) (1 972) (596)
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) -0,09-0,07-0,02-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)-0,09-0,07-0,02-0,02
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE*31.03.201631.12.201531.03.201531.12.2015
Aktywa, razem 62 089 70 470 14 546 16 536
Zobowiązania długoterminowe 1 969 1 885 461 442
Zobowiązania krótkoterminowe 10 667 18 353 2 499 4 307
Kapitał własny 49 453 50 232 11 586 11 787
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 518 8 532
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,445,531,271,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,445,531,271,30
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »