Reklama

CNT (CNT): CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 373 543 68 766 89 826 16 450
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 362 603 62 295 87 195 14 902
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 779 4 489 1 149 1 074
Zysk (strata) brutto 4 891 5 055 1 176 1 209
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 049 3 893 974 931
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 3 337 3 893 802 931
Całkowity dochód netto za okres 3 734 3 893 898 931
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 3 337 3 893 802 931
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 746) (1 235) (2 825) (295)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 429 1 108 103 265
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24) (3 181) (6) (761)
Przepływy pieniężne netto, razem (11 341) (3 308) (2 727) (791)
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej0,370,430,100,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej0,370,430,100,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE*30-09-2015r.31-12-2014r.30-09-2015r.31-12-2014r.
Aktywa, razem 88 115 91 518 20 789 21 472
Zobowiązania długoterminowe 4 534 2 747 1 070 645
Zobowiązania krótkoterminowe 28 783 35 392 6 791 8 303
Kapitał własny 54 798 53 379 12 928 12 523
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 578 8 530
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,035,871,421,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,035,871,421,38
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 28 271 68 766 6 798 16 450
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 24 495 62 295 5 890 14 902
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 287 4 489 550 1 074
Zysk (strata) brutto 2 629 5 055 632 1 209
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 968 3 893 473 931
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 1 968 3 893 473 931
Całkowity dochód netto za okres 1 968 3 893 473 931
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 665) (1 235) (3 286) (295)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 514 1 108 124 265
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24) (3 181) (6) (761)
Przepływy pieniężne netto, razem (13 175) (3 308) (3 168) (791)
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,220,430,050,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)0,220,430,050,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE*30-09-2015r.31-12-2014r.30-09-2015r.31-12-2014r.
Aktywa, razem 69 336 80 197 16 358 18 815
Zobowiązania długoterminowe 4 531 2 742 1 069 643
Zobowiązania krótkoterminowe 15 025 25 553 3 545 5 995
Kapitał własny 49 780 51 902 11 744 12 177
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 578 8 531
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,485,711,291,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,485,711,291,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »