Reklama

CNT (CNT): CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 241 996 233 805 57 91654 511
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 238 366 231 511 57 04753 977
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 338 533 320124
Zysk (strata) brutto 1 493 573 357134
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 520 465 364108
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - --
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 2 041 465 489108
Całkowity dochód netto za okres 1 520 465 364108
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 2 041 465 489108
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 201 (15 078)2 441(3 515)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 67 (32)16(7)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 5 999 01 399
Przepływy pieniężne netto, razem 10 268 (9 111)2 457(2 124)
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej0,220,050,040,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej0,220,050,040,01
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE*31-03-201831-12-201731-03-201831-12-2017
Aktywa, razem 240 989 216 263 57 262 51 850
Zobowiązania długoterminowe 6 402 6 243 1 521 1 497
Zobowiązania krótkoterminowe 134 261 111 214 31 902 26 664
Kapitał własny 100 326 98 806 23 839 23 689
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 640 8 718
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)11,0410,872,622,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)11,0410,872,622,61
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 18 110 767 4 334 179
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 13 543 636 3 241 148
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 664 (267) 877 (62)
Zysk (strata) brutto 3 751 (255) 898 (59)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 514 (46) 841 (11)
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 3 514 (46) 841 (11)
Całkowity dochód netto za okres 3 514 (46) 841 (11)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 019 (7 874) 1 201 (1 836)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 79 (1) 19 (0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
Przepływy pieniężne netto, razem 5 098 (7 875) 1 220 (1 836)
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,39-0,010,090,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)0,39-0,010,090,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE*31-03-201831-12-201731-03-201831-12-2017
Aktywa, razem 89 314 83 141 21 222 19 934
Zobowiązania długoterminowe 5 571 5 533 1 324 1 327
Zobowiązania krótkoterminowe 23 978 21 357 5 698 5 120
Kapitał własny 59 765 56 251 14 201 13 487
Kapitał akcyjny 16 571 36 360 3 938 8 718
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,576,191,561,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,576,191,561,48
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »