CNT (CNT): CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 718 871 823 176 168 884 188 422
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 706 984 817 396 166 091 187 099
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 505 (1 034) 1 528 (237)
Zysk (strata) brutto 6 816 (375) 1 601 (86)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 105 (357) 1 434 (82)
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 5 016 (477) 1 178 (109)
Całkowity dochód netto za okres 6 105 (357) 1 434 (82)
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 5 016 (477) 1 178 (109)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 932 (62 481) 1 159 (14 302)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 505 115 119 26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 548 41 529 2 243 9 506
Przepływy pieniężne netto, razem 14 985 (20 837) 3 520 (4 770)
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej0,55-0,050,16-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej0,55-0,050,16-0,02
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE*30-09-201731-12-201630-09-201731-12-2016
Aktywa, razem 197 712 129 333 45 882 29 234
Zobowiązania długoterminowe 4 701 2 208 1 091 499
Zobowiązania krótkoterminowe 95 885 34 287 22 252 7 750
Kapitał własny 97 126 92 838 22 540 20 985
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 438 8 219
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)10,6810,212,482,31
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)10,6810,212,482,31
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 18 011 4 996 4 231 1 144
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 15 146 4 392 3 558 1 005
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 920 (2 700) 216 (618)
Zysk (strata) brutto 1 502 (2 148) 353 (492)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 139 (1 629) 503 (373)
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 2 139 (1 629) 503 (373)
Całkowity dochód netto za okres 2 139 (1 629) 503 (373)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 507 (9 184) 2 233 (2 102)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (422) (34 759) (99) (7 956)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 821) (172) (428) (39)
Przepływy pieniężne netto, razem 7 264 (44 115) 1 707 (10 098)
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 0,24-0,180,06-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)0,24-0,180,06-0,04
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE*30-09-201731-12-201630-09-201731-12-2016
Aktywa, razem 77 341 67 696 17 948 15 302
Zobowiązania długoterminowe 3 901 2 000 905 452
Zobowiązania krótkoterminowe 22 477 15 055 5 216 3 403
Kapitał własny 50 963 50 641 11 827 11 447
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 438 8 219
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,615,571,301,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,615,571,301,26
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »