Reklama

CIECH (CIE): CIECH S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 826 469 817 359 189 736 197 006
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 150 453 117 132 34 540 28 232
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 132 142 69 805 30 336 16 825
Zysk/(strata) netto za okres 102 238 53 223 23 471 12 828
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 102 068 52 209 23 432 12 584
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących 170 1 014 39 244
Inne całkowite dochody 1 550 30 371 356 7 320
Całkowite dochody ogółem 103 788 83 594 23 827 20 148
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 65 796 144 356 15 105 34 794
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (134 550) (114 679) (30 889) (27 641)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 842) (40 666) (423) (9 802)
Przepływy pieniężne netto razem (70 596) (10 989) (16 207) (2 649)
Aktywa razem 4 029 008 3 910 273 943 916 917 581
Zobowiązania długoterminowe 1 841 254 1 802 311 431 369 422 929
Zobowiązania krótkoterminowe 742 462 766 458 173 944 179 856
Kapitał własny razem 1 445 292 1 341 504 338 603 314 796
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 1 449 090 1 345 576 339 493 315 752
Udziały niekontrolujące (3 798) (4 072) (890) (956)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 67 382 67 491
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,94 0,99 0,44 0,24
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 529 928 485 469 121 658 117 011
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 73 713 85 300 16 923 20 560
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 397 79 409 13 636 19 140
Zysk (strata) netto razem 49 165 62 480 11 287 15 059
Inne całkowite dochody (2 479) 3 339 (569) 805
Całkowite dochody ogółem 46 686 65 819 10 718 15 864
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (31 106) 124 800 (7 141) 30 080
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (73 447) (127 560) (16 861) (30 745)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 740 8 309 3 613 2 003
Przepływy pieniężne netto, razem (88 813) 5 549 (20 389) 1 338
Aktywa razem 3 344 372 3 227 761 783 519 757 424
Zobowiązania długoterminowe 1 570 126 1 537 113 367 849 360 698
Zobowiązania krótkoterminowe 430 337 393 425 100 819 92 321
Kapitał własny razem 1 343 909 1 297 223 314 851 304 405
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 67 382 67 491
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »