Reklama

CIECH (CIE): CIECH S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży 885 670 898 378 211 964 209 456
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 102 083 126 832 24 431 29 571
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 95 789 95 697 22 925 22 312
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 74 050 78 089 17 722 18 206
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 73 897 78 003 17 685 18 186
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących 153 86 37 20
Inne całkowite dochody netto 3 126 19 541 748 4 556
Całkowite dochody ogółem 77 176 97 630 18 470 22 762
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (3 873) (21 027) (927) (4 902)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (118 481) (102 099) (28 356) (23 804)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 570) (2 221) (376) (518)
Przepływy pieniężne netto razem (123 924) (125 347) (29 659) (29 224)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,40 1,48 0,34 0,35
Aktywa razem 4 665 833 4 643 511 1 108 669 1 113 311
Zobowiązania długoterminowe 1 376 506 1 369 282 327 078 328 294
Zobowiązania krótkoterminowe 1 031 694 1 089 584 245 145 261 235
Kapitał własny razem 2 257 633 2 184 645 536 446 523 782
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 260 334 2 187 596 537 088 524 490
Udziały niekontrolujące (2 701) (2 951) (642) (708)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 68 341 68 957
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży 595 246 600 701 142 458 140 053
Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej 37 054 61 294 8 868 14 291
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 30 218 105 194 7 232 24 526
Zysk / (strata) netto za okres 24 248 85 800 5 803 20 004
Inne całkowite dochody netto (1 298) 9 655 (311) 2 251
Całkowite dochody ogółem 22 950 95 455 5 492 22 255
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (82 637) 52 548 (19 777) 12 252
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (31 545) (116 526) (7 550) (27 168)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 18 439 (41 177) 4 413 (9 600)
Przepływy pieniężne netto razem (95 743) (105 155) (22 914) (24 516)
Aktywa razem 3 694 406 3 652 664 877 844 875 749
Zobowiązania długoterminowe 1 175 892 1 172 446 279 409 281 101
Zobowiązania krótkoterminowe 963 719 931 190 228 993 223 259
Kapitał własny razem 1 554 795 1 549 028 369 442 371 389
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 68 341 68 957
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »