Reklama

CIECH (CIE): CIECH S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 2 547 533 2 458 843 583 120 591 281
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 498 206 380 367 114 037 91 467
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 468 509 290 863 107 240 69 944
Zysk/(strata) netto za okres 419 887 258 115 96 111 62 069
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 419 499 255 258 96 022 61 382
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących 388 2 857 89 687
Inne całkowite dochody netto (19 099) 7 750 (4 372) 1 864
Całkowite dochody ogółem 400 788 265 865 91 739 63 933
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 549 245 371 154 125 720 89 252
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (337 789) (313 222) (77 318) (75 321)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (154 786) (21 609) (35 430) (5 196)
Przepływy pieniężne netto razem 56 670 36 323 12 972 8 735
Aktywa razem 4 110 996 3 910 273 953 385 917 581
Zobowiązania długoterminowe 1 823 570 1 802 311 422 906 422 929
Zobowiązania krótkoterminowe 695 329 766 458 161 254 179 856
Kapitał własny razem 1 592 097 1 341 504 369 225 314 796
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 1 595 693 1 345 576 370 059 315 752
Udziały niekontrolujące (3 596) (4 072) (834) (956)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 66 701 67 491
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,96 4,84 1,82 1,16
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 1 615 743 1 523 474 369 837 366 352
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 237 588 255 309 54 383 61 394
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 349 606 323 210 80 023 77 723
Zysk/(strata) netto za okres 315 272 348 055 72 164 83 697
Inne całkowite dochody netto (2 273) 2 223 (520) 535
Całkowite dochody ogółem 312 999 350 278 71 644 84 232
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 283 091 185 027 64 798 44 494
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (177 471) (252 500) (40 622) (60 719)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (112 615) 107 686 (25 777) 25 895
Przepływy pieniężne netto razem (6 995) 40 213 (1 601) 9 670
Aktywa razem 3 623 721 3 227 761 840 381 757 424
Zobowiązania długoterminowe 1 590 698 1 537 113 368 901 360 698
Zobowiązania krótkoterminowe 572 996 393 425 132 884 92 321
Kapitał własny 1 460 027 1 297 223 338 596 304 405
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 66 701 67 491
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »