CIECH (CIE): CIECH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 817 359 844 955 197 006 201 689
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 117 132 68 939 28 232 16 456
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 69 805 34 028 16 825 8 122
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 53 223 13 014 12 828 3 106
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - (7 428) - (1 773)
Zysk (strata) netto razem 53 223 5 586 12 828 1 333
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 52 209 6 437 12 584 1 536
Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych 1 014 (851) 244 (203)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 144 356 85 414 34 794 20 388
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (116 309) (55 930) (28 034) (13 350)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (39 036) (982) (9 409) (234)
Przepływy pieniężne netto, razem (10 989) 28 502 (2 649) 6 804
Aktywa, razem 3 215 281 3 205 697 786 324 752 105
Zobowiązania długoterminowe 1 417 176 1 471 544 346 582 345 247
Zobowiązania krótkoterminowe 729 449 748 679 178 393 175 651
Kapitał własny razem 1 068 656 985 474 261 349 231 207
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 076 212 994 774 263 197 233 389
Udziały niekontrolujące (7 556) (9 300) (1 848) (2 182)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 70 338 67 479
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,99 0,12 0,24 0,03
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 485 469 421 823 117 011 100 688
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 85 300 24 018 20 560 5 733
Zysk (strata) brutto 79 409 (5 166) 19 140 (1 233)
Zysk (strata) netto 62 480 (8 101) 15 059 (1 934)
Przepływyw pieniężne netto z działalności operacyjnej 124 800 20 686 30 080 4 938
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (188 223) 9 579 (45 367) 2 287
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 68 972 (442) 16 624 (106)
Przepływyw pieniężne netto, razem 5 549 29 823 1 337 7 119
Aktywa razem 2 648 669 2 573 983 647 755 603 895
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 620 992 1 612 125 396 428 378 229
Zobowiązania długoterminowe 1 141 175 1 180 992 279 084 277 079
Zobowiązania krótkoterminowe 479 817 431 133 117 344 101 150
Kapitał własny 1 027 677 961 858 251 327 225 666
Kapitał zakładowy 287 614 287 614 70 338 67 479
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »