Reklama

CIECH (CIE): CIECH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 2 458 843 2 457 739 591 281 587 934
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 380 367 230 621 91 467 55 169
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 290 863 116 295 69 944 27 820
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 258 115 71 798 62 069 17 175
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - (17 154) - (4 103)
Zysk (strata) netto razem 258 115 54 644 62 069 13 072
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 255 258 56 112 61 382 13 423
Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych 2 857 (1 468) 687 (351)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 371 154 296 282 89 252 70 876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (318 136) (177 803) (76 503) (42 534)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 695) (159 132) (4 015) (38 067)
Przepływy pieniężne netto, razem 36 323 (40 653) 8 734 (9 725)
Aktywa, razem 3 479 630 3 205 697 820 938 752 105
Zobowiązania długoterminowe 1 465 591 1 471 544 345 772 345 247
Zobowiązania krótkoterminowe 762 110 748 679 179 802 175 651
Kapitał własny razem 1 251 929 985 474 295 364 231 207
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 256 025 994 774 296 330 233 389
Udziały niekontrolujące (4 096) (9 300) (966) (2 182)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 67 856 67 479
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,84 1,06 1,16 0,25
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 523 474 1 215 897 366 352 290 864
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 255 309 79 044 61 394 18 909
Zysk (strata) brutto 323 210 21 866 77 723 5 231
Zysk (strata) netto 348 055 36 912 83 697 8 830
Przepływyw pieniężne netto z działalności operacyjnej 185 027 12 366 44 494 2 958
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (252 500) 79 739 (60 719) 19 075
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 107 686 (123 390) 25 895 (29 517)
Przepływyw pieniężne netto, razem 40 213 (31 285) 9 670 (7 484)
Aktywa razem 3 066 801 2 573 983 723 541 603 895
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 754 665 1 612 125 413 973 378 229
Zobowiązania długoterminowe 1 179 522 1 180 992 278 281 277 079
Zobowiązania krótkoterminowe 575 143 431 133 135 692 101 150
Kapitał własny 1 312 136 961 858 309 568 225 666
Kapitał zakładowy 287 614 287 614 67 856 67 479
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »