Reklama

COMP (CMP): COMP SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 126 193 145 510 30 122 34 863
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 208 25 026 3 391 5 996
Zysk (strata) brutto 12 606 24 413 3 009 5 849
Zysk (strata) netto 8 573 17 646 2 046 4 228
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7 526 16 449 1 796 3 941
Całkowity dochód 8 547 17 641 2 040 4 227
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 706 13 720 169 3 287
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 559) (3 079) (3 475) (738)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 792 (13 416) 7 827 (3 214)
Przepływy pieniężne netto, razem 18 939 (2 775) 4 521 (665)
Średnia ważona liczba akcji 5 121 052 5 204 064 5 121 052 5 204 064
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 121 052 5 204 064 5 121 052 5 204 064
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 1,47 3,16 0,35 0,76
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,47 3,16 0,35 0,76
Aktywa razem 679 902 639 986 162 995 154 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 260 014 228 681 62 334 55 141
Zobowiązania długoterminowe 20 942 22 997 5 020 5 545
Zobowiązania krótkoterminowe 239 072 205 684 57 314 49 596
Kapitał własny 419 888 411 305 100 661 99 177
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 406 965 399 427 97 563 96 312
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 547 3 567
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,95 69,50 17,01 16,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,95 69,50 17,01 16,76
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »